Poradenství

V laboratořích Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského se provádějí analýzy surovin od vody, ječmene, sladu a chmele přes veškeré meziprodukty až po konečný produkt – pivo. Jde jak o základní rozbory nezbytné pro každodenní výrobní praxi, tak o analýzy speciální, na které  běžné provozní laboratoře obvykle nejsou zařízené.

Pracovníci ústavu realizují servisní rozbory na komerční bázi. Pracují ale i na mnoha projektech výzkumu a vývoje. Tyto skutečnosti je nutí neustále sledovat poslední vědecko-výzkumné poznatky,  seznamovat se  s nejnovějšími  vývojovými trendy v přístrojové technice a  aktivně využívat moderní analytické postupy.

I pro zkušené odborníky je mnohdy obtížné se orientovat ve škále přístrojů a zařízení, které jsou v současnosti nabízeny.  Dvojnásobně to platí, pokud  musíte zvládat velký objem rutinních analýz nezbytných pro řešení provozních problémů. Musíte vycházet ze zařízení, které máte k dispozici a již zbývá minimum času na studium literatury a sledování vývoje.  Vyznat se v tom, jaký nový přístroj zakoupit, který je nejvhodnější a nejvýhodnější z hledisko poměru výkon/cena není vůbec jednoduchá záležitost.

Díky  svým praktickým i teoretickým znalostem z analytické fyzikálně-chemické praxe a úzkému spojení s průmyslovou praxí mohou odborníci výzkumného ústavu účinně  pomoci jako experti při výběru nejvhodnějších přístrojů a zařízení pro analytické provozní laboratoře, při jejich celkovém zařizování, při zavádění nových postupů a metodik.