Poloprovozní experimentální varna

300l experimental brewhaus

V technologickém oddělení VÚPS  v Praze je instalována poloprovozní varna, která je součástí kompletní poloprovozní výrobní linky splňující nejvyšší současné technické požadavky.

Varna, kterou realizovala - firma Kaspar Schullz, byla spolufinancována z fondů OPPK v rámci projektu s označením CZ.2.16/3.1.00/22136.

Maximální objem vyrážené mladiny je 300 litrů. Samotná varna je tří nádobová, složená z rmuto-vystírací pánve, scezovací kádě a vířivé kádě, která je izolovaná a slouží spolu s externím vařákem jako mladinová pánev. Dále je vířivá káď vybavena dvěma dávkovači chmele. Varna má vlastní elektrický vyvíječ páry a zásobník horké vody, a také plně nastavitelný ohřev rmutů, od 0,6 do 1,5 °C za minutu.

Scezování probíhá vždy za měření čirosti, které nesmí překročit hodnotu 30 jednotek EBC (u předku). Jinak se scezování automaticky přepne do okruhu na dobu potřebnou pro vyčiření sladiny. Dále je možné volit způsob scezování na základě konstantního průtoku, anebo na základě rozdílů tlaků pod a nad scezovacím dnem.

Při chmelovaru je možno volit ze tří možností. První je klasický atmosférický chmelovar, druhou je tlakový chmelovar s volitelným přetlakem a třetí, nejzajímavější variantou, je tlakový chmelovar s proměnlivou hodnotou přetlaku.

Schoko SystemDalší součástí varny je systém pro úpravu hotové mladiny, tzv. SchoKo systém, patentovaný dodávající firmou. Toto zařízení umožňuje vakuově odpařit až 5 % z celkového objemu vyrážené mladiny, a tím lehce upravit stupňovitost. Avšak zřejmě nejdůležitější vlastností tohoto zařízení je výrazné snižování hladiny DMS a jeho prekursorů, spolu s jinými nežádoucími těkavými látkami.

Varna se svým vybavením patří mezi naprostou světovou technologickou špičku.
 
Lze na ní v poloprovozním měřítku realizovat pokusné várky za přesně definovaných podmínek, simulovat různé provozní situace, testovat nové technologické postupy.