Vedlejší pivovarské produkty

pivovarské mláto

Mláto, sladový květ a odpadní kvasnice jsou vedlejšími pivovarskými produkty, které se často používají jako krmivo pro hospodářská zvířata či výrobu některých potravinářských výrobků.

Protože látky obsažené v nich vstupují do potravního řetězce, mají pivovary povinnost stanovit v těchto produktech některé cizorodé látky. Jsou to zejména aflatoxiny B1, B2, G1a G2 a těžké kovy jako olovo, kadmium, arsen a rtuť, fluor.

V mlátě se též analyzují nutriční parametry jako vyloužitelný extrakt a bílkoviny.

Standardně prováděné analýzy jsou uvedeny v přehledu na stránce zde či jako pdf dokument v sekci Dokumenty ke stažení.

 

Vedoucí AZL Praha
RNDr. Jana Olšovská, Ph.D. 
tel: +420 224 900 150
olsovska@nullbeerresearch.cz

sekretariát – příjem vzorků
Veronika Švejkovská
tel: +420 224 900 151
azlpraha@nullbeerresearch.cz

Vedoucí AZL Brno
Ing. Sylvie Běláková, Ph.D. 
tel: +420 773 742 141
belakova@nullbeerresearch.cz

sekretariát – příjem vzorků
Jana Vaňková
tel: +420 545 214 110
azlbrno@nullbeerresearch.cz