VÚPS a.s. > Produkty, služby, pronájmy > Legislativa

Referát legislativy

paragrafy

Referát legislativy doplňuje komplexní služby ústavu.  Provádí soustavný průběžný monitoring národní a evropské legislativy. Zaměřuje se zvláště na oblast hygieny výroby a bezpečnosti produkce,   dále na problematiku související s výrobou piva, značením výrobku a ochranou životního prostředí.

Díky tomu poskytuje svým klientům přehled o stávajících předpisech pro obor s komentářem, komplexní průřezové komentáře k jednotlivým sledovaným oblastem a metodické doporučení, jehož součástí jsou přehledné tabulky obsahující doporučené a závazné požadavky zdravotní nezávadnosti produkce.

Kromě ochrany profesních oborových zájmů výrobních organizací z oblasti pivovarství a sladařství nabízí např. poradenství při zavádění systémů řízení kvality dle ISO 9000, ISO 22000 a při zavádění a ověřování systémů HACCP.

KontaktMgr. Michal Böhm - bohm@nullbeerresearch.cz