Pivovarské technologie

 

Sladařské technologie – mikrosladovna

 

AZL Praha – ukázky experimentálního vybavení

 

AZL Sladařský ústav Brno – ukázky experimentálního vybavení

 

Senzorická laboratoř Senzorického výzkumného centra v Praze

 

Analytická laboratoř Senzorického výzkumného centra v Praze