Stanovy 2021

Stanovy společnosti Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

Protinávrh akcionáře Jana Hejkala

Protinávrh akcionáře Jana Hejkala k bodu 3. na pořadu jednání valné hromady obchodní společnosti Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. , která se bude konat dne 14.8. 2020 od 10:00 hod.