Pozvánka na řádnou valnou hromadu VÚPS,a.s. dne 28.6. 2019

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akciové společnosti Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. se sídlem Praha 2, Lípová 15, PSČ: 120 44, IČO: 60193697, která se bude konat v pátek 28. června 2019 od 10.00 hod. v sídle společnosti v zasedací místnosti na adrese Lípová 15, Praha 2