Stanovy 2021

Stanovy společnosti Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

Protinávrh akcionáře Jana Hejkala

Protinávrh akcionáře Jana Hejkala k bodu 3. na pořadu jednání valné hromady obchodní společnosti Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. , která se bude konat dne 14.8. 2020 od 10:00 hod.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu VÚPS, a.s. dne 14. srpna 2020

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akciové společnosti Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. se sídlem Praha 2, Lípová 15, PSČ: 120 44, IČO: 60193697, která se bude konat v pátek 14. srpna 2020 od 10.00 hod. v budově Vysoké školy chemicko-technologické v Praze  na adrese Technická 1905/5, Praha 6 – Dejvice, budova A místnost č. AI, v 1. patře