Osvědčení o akreditaci AZL Sladařský ústav Brno

Osvědčení o akreditaci č. 674/2015 pro zkušební laboratoř č. 1309.2 Analytická zkušební laboratoř Sladařský ústav Brno. Osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Osvědčení o akreditaci AZL Pivovarský ústav Praha

Osvědčení o akreditaci č. 257/2016 pro zkušební laboratoř č. 1309 Analytická zkušební laboratoř Pivovarský ústav Praha. Osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018