Osvědčení o akreditaci AZL Sladařský ústav Brno

Osvědčení o akreditaci č. 596/2020 pro zkušební laboratoř č. 1309.2 Analytická zkušební laboratoř Sladařský ústav Brno. Osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Udělení akreditace je platné do 28.5. 2024

Osvědčení o akreditaci AZL Pivovarský ústav Praha

Osvědčení o akreditaci č. 257/2019 pro zkušební laboratoř č. 1309 Analytická zkušební laboratoř Pivovarský ústav Praha.
Osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Udělení akreditace do 3.6. 2024

Reklamační řád AZL na VÚPS

Námitky/reklamace a stížnosti zákazníků a jiných stran jsou uplatňovány u vedoucího příslušné AZL písemnou formou nejpozději do 15 dnů po obdržení Protokolu o zkoušce.