Nebojte se EIZ (Do not be afraid of EIZ)

Brožura „Nebojte se EIZ" s představením elektronických informačních zdrojů v zemědělském aplikovaném výzkumu. Booklet “Do not be afraid of EIZ" and electronic information resources in applied research in agriculture - available only in Czech

SLARA informační prospekt (Information leaflet)

Informační prospekt o projektu SLARA - „Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu“ Information leaflet about the SLARA project – “Specialized Library of Applied Research in Agriculture “ - available only in Czech