VÚPS a.s. > Aktuality

Řádná valná hromada VÚPS. a.s.

logo VÚPS, a.s.

Řádná valná hromada akciové společnosti Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. se bude konat v pátek 28. června 2019 od 10.00 hod. v sídle společnosti v zasedací místnosti na adrese Lípová 15, Praha 2. Pozvánka na valnou hromadu s body jednání a návrhem usnesení je v Dokumentech ke stažení.

Vzdělávací seminář „HODNOCENÍ KVALITY JEČMENE A SLADU“

Ve Sladařském ústavu Brno proběhl 1. ročník semináře HODNOCENÍ KVALITY JEČMENE A SLADU. Seminář , který se uskutečnil ve středu 22.5. , vznikl z požadavků praxe.  Zúčastnili se ho pracovníci  z různých oblastí potravinářského průmyslu a obchodu, kteří se ve své práci setkávají s problematikou  hodnocení kvality ječmene a sladu. Náplň semináře byla přizpůsobena jejich […]

Nové rekvalifikační kurzy – přihlášky

Absolvent rekvalifikačního kurzu s diplomem

Nové  rekvalifikační kurzy , které probíhají dle akreditace MŚMT,  budou zahájeny na podzim  2019.   VII. běh kurzu  Pivovarnické a sladovnické práce  bude zahájen 6. října 2019, II. běhu kurzu  Sanitační technik nápojových cest  bude zahájen 3. října 2019    Přihlášky je možné zasílat průběžně do konce července 2019 (do naplnění kurzu). Vstupní předpoklady:  ukončené […]

Senzorické semináře, zkoušky – termíny

Termíny senzorických seminářů a zkoušek Platné vyhlášené termíny konání senzorických seminářů a zkoušek na VÚPS v Pivovarském ústavu v Praze 2, Lipová15. Termíny jsou postupně doplňovány a aktualizovány.)  akce     rok 2019 – termín stav Senzorický seminář I                                                      […]

Matfyzácké pivo míří do výroby

Na trhu v České republice by se mělo zanedlouho objevit nové unikátní pivo. Bylo vyvinuto ve spolupráci Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (Matfyzu) a Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s., a jeho receptura bude chráněna u Úřadu průmyslového vlastnictví. Výroba piva je zdánlivě jednoduchý proces, který však zahrnuje řadu složitých fyzikálně chemických pochodů. Pivo obsahuje mnoho látek, […]

Nové projekty VaVaI zahajované na VÚPS

Od počátku r. 2019 začíná VÚPS s partnery řešit nové úkoly VaVaI, které uspěly ve veřejných soutěžích a jsou proto podpořeny z veřejných zdrojů. QK 1910197,  Strategie minimalizace dopadu sucha na udržitelnou produkci a sladovnickou kvalitu ječmene, 2019-2023, poskytovatel MZe Partneři v projektu:  Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. , Agrotest fyto, s.r.o., Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o., […]

Rekvalifikační kurz VÚPS v TV NA VĚTVI

V TV Na větvi  byl zveřejněn  rozhovor s pracovníky  VÚPS – ředitelem ústavu RNDr. Karlem Kosařem, CSc.  a vedoucím programů vzdělávání a inovací na VÚPS  Ing. Jaromírem Fialou, Ph.D.  V pořadu Boom minipivovarů hovořili o současném nedostatku kvalifikovaných sládků a možnosti jejich vzdělávání v rekvalifikačním kurzu  Pivovarnické a sladovnické práce, který VÚPS pořádá. (Celý pořad […]

Konference Membránové procesy pro udržitelný rozvoj MEMPUR 2019

27.-30.5.2019 se v Pardubicích koná vědecká konference MEMPUR 2019,  Membránové procesy pro udržitelný rozvoj pořádaná Českou membránovou platformou, jejímž členem je i VUPS. Podrobné informace o konferenci jsou na www stránkách konference https://www.mempur.cz .

Ludolph či Archimedes a pivo

Ludolfovo číslo (někdy zvané Archimédova konstanta)  π, které zpopularizoval zejména matematik Euler, zná snad každý školák, který se učil vypočítat obvod či obsah kruhu.  A když se π do kruhu dostane, tak vznikne: což je verbálně  Pí v O , čili   pívo. A máme zde spojení matematiky (fyziky) s naším národním nápojem, které se odrazilo ve spolupráci […]

Výzva čtenářům – Nápoje a pokrmy, součást kulturního dědictví

  Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., a redakce časopisu Kvasný průmysl se obracejí na své čtenáře s výzvou o příspěvek do sbírky starých rodinných a regionálních receptů, případně starých kuchařek. Každý, kdo zná nějaký starý recept na nápoj či pokrm, nebo o něm někde četl či se s ním setkal, může přispět k rozšíření poznání naší historie, […]