English
Projekty výzkumu, vývoje a inovací

Výzkumné a vývojové projekty, které ústav řeší buď samostatně nebo ve spolupráci s jinými institucemi, lze v současné době rozdělit do následujících oblastí.

Granty, projekty ústav je řešitelem řady  grantů a projektů, jejichž  zadavateli jsou GAČR, MŠMT, MPO a NAZV.

Výzkumné úkoly řešené na zakázku průmyslových subjektů.   Všechny informace vztahující se k těmto projektům, včetně zadání a výsledků, jsou důvěrné a jsou předmětem obchodního tajemství. Z tohoto důvodu ústav neposkytuje žádné informace o tomto výzkumu na svých webových stránkách ani nikde jinde.

Fondy Evropské unie - v technologickém oddělení - Pokusném a vývojovém středisku VÚPS  v Praze byla za podpory Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (OPPK) vybudována nová výzkumná poloprovozní varna. Projekt pod označením CZ.2.16/3.1.00/22136 byl realizován rámci   programu Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí (oblast 3.1 prioritní osy 3  Inovace a Podnikání).

V rámci tohoto programu rovněž vzniklo Výzkumné senzorické centrum v Praze - projekt s reg. číslem CZ.2.16/3.1.00/28030. Centrum je součástí Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského. V objektu  v Praze byly vybudovány nové  laboratoře - analytická a senzorická  - vybavené špičkovou technikou.  Organické propojení senzorické a analytických laboratoří přináší nové možnosti do výzkumu a vývoje v dané oblasti.  Realizace projektu začala 1.10. 2012 a provoz centra zahájen v říjnu roku 2013.


EC_logo-b7. Rámcový program EU   VÚPS je jedním z partnerů projektu s akronymem MUSE-Tech (MUlti SEnsor Technology for management of food processes), projektu č. 613665 z výzvy FP7-KBBE-2013-7-single-stage. Projekt byl zahájen 1.10. 2013, doba jeho trvání je 36 měsíců. Na projektu se zúčastní 12 partnerů ze 6-ti zemí EU (Španělsko, Velká Británie, Finsko, ČR, Holandsko, Itálie, Česká republika). Cílem projektu je vývoj multifunkčního senzorového systému (MSD), v kterém budou integrovány 3 typy senzorů - rozprostřené teplotní čidlo, optický systém QIVN a fotoakustická čidla. Systém je vyvíjen pro MUSE-Tech_logopoužití v potravinářském průmyslu.  Jako jedna z hlavních úloh VÚPS  v tomto projektu je koordinace a provádění testování a kalibrování MSD systému v podmínkách pivovarství - v podmínkách varny pivovaru. VÚPS je vedoucím tohoto pracovního balíčku. Podrobnosti o projektu jsou uvedeny na jeho www stránkách.


Přehled projektů Výzkumu, vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků ČR s účastí VÚPS lze nalézt jednak v informačním systému VUPSIS a jednak v celostátním  v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (ISVaV) na příslušné stránce VÚPS.


 

1 Mezinárodní Visegrádský fond
2 ERASMUS+