Domů Služby Rozbory a zkoušky
English
Rozbory a zkoušky - seznam částí :

Analytické rozbory a zkoušky poskytované laboratořemi Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského jsou zde pro rychlejší orientaci uživatelů rozděleny do příslušných kategorií, k nimž se převážně vztahují. V dané kategorii je vždy uveden i kontakt, u koho lze získat podrobnější informace a danou analýzu objednat. U standardně prováděných analýz uváděných  v přehledových tabulkách je jako prvý údaj i interní kód, pod kterým je daná analýza vedena ve VÚPS.

Všechny zkoušky jsou pak  souhrnně vyjmenovány v celkovém  přehledu. 

Je pochopitelně řada jiných oblastí, kde lze potenciál odborníků a techniky z laboratoří ústavu uplatnit. V případě, že zde nenaleznete to, co byste potřebovali, neváhejte kontaktovat přímo některého z pracovníků ústavu.

Návrh objednávkového formuláře pro provedení požadované analýzy naleznete v Dokumentech ke stažení.

Veškeré podrobnosti týkající se jednotlivých rozborů a zkoušek včetně aktuálních cen Vám  rádi sdělí   uvedení odpovědní pracovníci ústavu. Dotazy můžete zasílat rovněž prostřednictvím naší e-mailové schránky.

1 Ječmen, ostatní obiloviny
2 Chmel a chmelové preparáty
3 Slad a sladina
4 Mladina, pivo
5 Sladové výtažky, Cukry
6 Voda. mláto
7 Spec. rozbory - Senzoricky aktivní a zdravotně významné látky
8 Spec. rozbory - Cizorodé látky
9 Spec. rozbory - Mykotoxiny
10 Spec. rozbory - Rezidua pesticidů
11 Spec. rozbory - Kovy
12 Rozbory mimo pivovarství a sladařství
13 Celkový přehled standardních analýz, rozborů a zkoušek