Domů Aktualizace metod EBC
English
Aktualizace metod EBC

Metodiky EBC aktualizované v lednu  2016

 - Původní metoda 9.37 „Stanovení rozpuštěného kyslíku pomocí elektrochemického senzoru“ byla přečíslována na metodu 9.37.2.

 - Byla zavedena nová metoda, EBC 9.37.1 „Stanovení  rozpuštěného kyslíku pomocí optického senzoru v pivu“ (Measurement of Dissolved Oxygen by Optical Sensors). Principem metody je stanovení kyslíku pomocí optického kyslíkového senzoru, který pracuje na bázi luminiscence. Na senzoru je tenká luminiscenční vrstva citlivá na kyslík. Během měření, kdy je senzor ponořen do vzorku,  je luminiscenční vrstva vystavena světlu o vhodné vlnové délce (zelená/světle modrá barva) a následně emituje světlo o nižší energii (červená barva). Kyslík přítomný ve vzorku funguje jako inhibitor emitovaného záření, neboť absorbovaná energie je předána molekule kyslíku bez vzniku světelného záření. Metoda oproti elektrochemickému stanovení nevyžaduje míchání vzorku ani žádný spotřební materiál. Výsledky mohou být ovlivněny látkami jako SO2, H2S, chlór a formaldehyd.

Metodu lze použít také pro měření kyslíku ve sladině a mladině (metoda 8.19.1)

- Metoda 9.29 „Zákal v pivu: Kalibrace zákaloměrů“ (Haze in Beer: Calibration of Haze Meters) byla editována za účelem odstranění nejasností v původním popisu. Celkově byl popis metody rozveden podrobněji včetně doporučené konfigurace přístroje a byl zmíněn i tzv. „neviditelný“ zákal.

V roce 2016 probíhá revize metod:
- 8.10 Free Amino Nitrogen in Wort by Spectrophotometry (IM)

- 4.12 Diastatic Power of Malt