Home
Čeština
News
Video o práci ústavu
There are no translations available.

S historií i současností Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského se můžete nyní  seznámit i prostřednictvím nového informačního videa, které je na youtube v české i anglické verzi.
 
Rekvalifikační kurz Pivovarnické a sladovnické práce
There are no translations available.

Na VÚPS bude nově otevřen rekvalifikační kurz  Pivovarnické a sladovnické práce

Kurz bude probíhat dle stanoveného rozvrhu v rozsahu 121 hodin teoretické výuky a 180 hodin praktické výuky v průběhu 6 měsíců. Úspěšní frekventanti kurzu získají, kromě osvědčení o odborné způsobilosti  k řemeslné živnosti „Pivovarnictví a sladovnictví“, také certifikát "Vybraný posuzovatel pro senzorickou analýzu piva".

Výuka bude probíhat v mikrobiologických a analytických laboratořích VÚPS, školících prostorech Výzkumného senzorického centra, čtvrtprovozních  a poloprovozních pivovarech VÚPS a částečně v Klášterním pivovaru Břevnov. Lektory budou pracovníci VÚPS a pracovníci z pivovarsko – sladařské praxe.

První běh kurzu, jehož  kapacita je omezena, bude zahájen 1. října 2016

Přihlášení účastníci obdrží podrobný program kurzu v průběhu 2. čtvrtletí 2016.

Cena kurzu je 70 000 Kč plus DPH.

Další informace poskytuje a přihlášky přijímá odborný garant kurzu Ing. Jaromír Fiala, Ph.D.,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Aktualizace metod EBC
There are no translations available.

Metodiky EBC aktualizované v lednu  2016

 - Původní metoda 9.37 „Stanovení rozpuštěného kyslíku pomocí elektrochemického senzoru“ byla přečíslována na metodu 9.37.2.

 - Byla zavedena nová metoda, EBC 9.37.1 „Stanovení  rozpuštěného kyslíku pomocí optického senzoru v pivu“ (Measurement of Dissolved Oxygen by Optical Sensors). Principem metody je stanovení kyslíku pomocí optického kyslíkového senzoru, který pracuje na bázi luminiscence. Na senzoru je tenká luminiscenční vrstva citlivá na kyslík. Během měření, kdy je senzor ponořen do vzorku,  je luminiscenční vrstva vystavena světlu o vhodné vlnové délce (zelená/světle modrá barva) a následně emituje světlo o nižší energii (červená barva). Kyslík přítomný ve vzorku funguje jako inhibitor emitovaného záření, neboť absorbovaná energie je předána molekule kyslíku bez vzniku světelného záření. Metoda oproti elektrochemickému stanovení nevyžaduje míchání vzorku ani žádný spotřební materiál. Výsledky mohou být ovlivněny látkami jako SO2, H2S, chlór a formaldehyd.

Metodu lze použít také pro měření kyslíku ve sladině a mladině (metoda 8.19.1)

- Metoda 9.29 „Zákal v pivu: Kalibrace zákaloměrů“ (Haze in Beer: Calibration of Haze Meters) byla editována za účelem odstranění nejasností v původním popisu. Celkově byl popis metody rozveden podrobněji včetně doporučené konfigurace přístroje a byl zmíněn i tzv. „neviditelný“ zákal.

V roce 2016 probíhá revize metod:
- 8.10 Free Amino Nitrogen in Wort by Spectrophotometry (IM)

- 4.12 Diastatic Power of Malt

 
Page 1 of 6