Home Links Downloads Projekt SLARA - knihovna (library) Brno
Čeština
Projekt SLARA - knihovna (library) Brno
Materiály o projektu SLARA, o dostupných elektronických informačních zdrojích v projektu, o oborové knihovně a studovně na brněnském pracovišti VÚPS.

Materials about the SLARA project, available electronic information resources, specialized library and reading room in the RIBM’s working place in Brno.

Filtr 
# Název dokumentu Staženo Velikost MB
1 Knihovní řád Oborové knihovny pro ječmen a slad
Knihovní řád Oborové knihovny pro ječmen a slad VÚPS v Brně
Library Order of the Specialized Library of Malt and Barley of the RIBM in Brno (only in Czech)
873 0.096924
2 Nebojte se EIZ (Do not be afraid of EIZ)
Brožura „Nebojte se EIZ" s představením elektronických informačních zdrojů
v zemědělském aplikovaném výzkumu.
Booklet “Do not be afraid of EIZ" and electronic information resources in applied research in agriculture - available only in Czech
837 1.256436
3 SLARA informační prospekt (Information leaflet)
Informační prospekt o projektu SLARA - „Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu“
Information leaflet about the SLARA project – “Specialized Library of Applied Research in Agriculture “ - available only in Czech
872 0.119451