Home About Us Institute Authorities
Čeština
Institute Authorities
 

According to the statute the company has the following management bodies: general assembly, board of directors and supervisory board.


Board of directors:
logo_vups
Chairman:
Ing. Jan Hlaváček
Deputy chairman:          
RNDr. Karel Kosař, CSc

members:

Ing. Martin Karban
Mgr.Roman Novotný
Ing. Josef Tolar
Ing. Ivo Kaňák
Ing. Zdeněk Lux
Ing. Petr Janík
Ing. Vladimír Suchý
Supervisory board

members:

Ing.  Vratislav Psota, CSc.
Ing. Václav Spůra
JUDr. Ing. Zdeněk Radil

 


The Scientific Council of RIBM is an advisory body assisting the Institute director in evaluating and decision making of important problems concerning the concept, subject matter and implementation of research activities and other important economical, organizational and personal issues of the Institute .

Members of the Scientific Council are, as a rule, prominent experts from the field of brewing and malting and related fields. They are appointed by the director of the Institute after a previous consent of the top management of the RIBM, PLC.   

The head of the Scientific Council is the director of the Institute.


Scientific Council:

 RNDr. Karel Kosař, CSc.
Research Institute of Brewing and Malting, PLC.
Prague

Ing. Alexander Mikyška
Research Institute of Brewing and Malting, PLC
Prague

prof. Ing. Gabriela Basařová, DrSc.
Prague
 
prof. Ing. Jaroslava Ehrenbergerová, CSc.
Institute of Plant Breeding and Protection, FA
Mendel University in  Brno
Brno
 
Ing. Jan Hlaváček
Plzeňský Prazdroj, PLC.
Plzeň
 
Ing. Věra Hönigová
Research Institute of Brewing and Malting, PLC.
Prague
 
doc. RNDr. Ivana Márová, CSc.
Institute of Food Chemistry and Biotechnology, FCH
Brno University of Technology
Brno
 
prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.
Department of Fermentation Chemistry and Bioengineering
Institute of Chemical Technology Prague
Prague
 
Ing. Karel Sigler, DrSc
Institute of Mikrobiology, CR Academy of Sciences, v.v.i.,
Prague
 

Orgány společnosti podle stanov tvoří :   valná hromada,  představenstvo, dozorčí rada.

 

Představenstvo:

 

předseda představenstva:        Ing. Jan Hlaváček

místopředseda:                       RNDr. Karel Kosař, CSc.

členové:                                  Mgr. Roman Novotný

Ing. Josef Tolar

Ing. Ivo Kaňák

Ing. Robert Kužela

Ing. Petr Janík

 

 

Dozorčí rada:

 

člen dozorčí rady:                     Ing.  Vladimír Kellner, CSc.

Ing.  Václav Spůra

JUDr. Ing. Zdeněk Radil

 

Vědecká   rada   VÚPS je poradním orgánem ředitele ústavu pro řešení, posuzování a rozhodování zásadních  otázek,  které  se   týkají  koncepce,  náplně  a realizace  vědecko-výzkumné činnosti  nebo jiných  závažných ekonomických,  organizačních,  personálních  otázek  a problémů ústavu.

Členy vědecké  rady jmenuje z  řad významných odborníků pivovarsko-sladařského  oboru ředitel  ústavu po  předchozím projednání s orgány vedení  akciové společnosti VÚPS. Členem VR je i zástupce odborného školství. Předsedou VR je ředitel VˇUPS.

Vědecká rada:

prof. Ing. Gabriela Basařová, DrSc.

Praha

 

prof. Ing. Jaroslava Ehrenbergerová, CSc.

Ústav pěstování, šlechtění a rostlinolékařství, AF

Mendelova univerzita v Brně

Brno

 

Ing. Jan Hlaváček

Plzeňský Prazdroj, a.s.

Plzeň

 

Ing. Věra Hönigová

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský,a.s.

Praha

 

RNDr. Karel Kosař, CSc.

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

Praha

 

doc. RNDr. Ivana Márová, CSc.

Ústav chemie potravin a biotechnologií, FCH

Vysoké učení technické v Brně

Brno

 

prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.

Ústav kvasné chemie a bioinženýrství, FPBT

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Praha

 

Ing. Alexander Mikyška

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

Praha

 

Ing. Karel Sigler, DrSc.

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

Praha