Produkty, služby, pronájmy

Komerční služby nevýzkumné povahy poskytuje VÚPS, servis a služby s.r.o.  jako dceřinná společnost Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s., který některé z těchto aktivit podporuje a garantuje po odborné stránce.

Dodávky  některých produktů pro výrobu piva (vhodné pro pivovary, minipivovary i výrobu piva v domácích podmínkách)
- jde zejména o  pivovarské kvasnice.

Poradenství  v oblasti technologií v pivovarství a sladařství, legislativy.

Výzkumný ústav má oprávnění provozovat vydavatelskou činnost a vydává tištěný časopis Kvasný, odborný recenzovaný online časopis Kvasný průmysl a dále i řadu neperiodických publikací jako jsou sborníky, odborné a odborně-populární knihy (Senzorická analýza piva, Pivovarský a sladařský slovník - čtyřjazyčný).

Díky vysoké odborné úrovni pracovníků ústavu, jejich zkušenostem a materiálně technickému vybavení je možné realizovat aktivity v oblasti senzorického hodnocení  nápojů (zejména piva)  -  např. organizace soutěží.

Pro senzorická hodnocení se pronajímají prostory senzorické laboratoře s kompletním zázemím, organizují se spotřebitelské testy pro hodnocení potravin.

Metoda, která vám pomůže odhalit nežádoucí výsledky stupně stárnutí piva. Vývoj staré chuti je urychlován špatným skladováním piva, při transportu piva k zákazníkovi. Senzorické stárnutí piva je způsobeno nevratnými chemickými procesy projevujícími se nepříznivou změnou díky vývinu staré chutě a vůně. Pochod senzorického stárnutí piva prozatím zastavit neumíme, ale můžeme vám pomoci s jeho detekováním. Nabízíme zařízení pro objektivní stanovení staré chuti piva.