Prodej kvasnic

Jednou z aktivit Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského je i prodej kvasnic pro pivovary a minipivovary v ČR a v zahraničí.

Kromě kmenů používaných pro výrobu u nás tradičních druhů piv je v nabídce ústavu i celá řada dalších kmenů (pro piva např. různých typů Ale, Bock, Dopplebock, Saison ….). Tyto mohou být zajímavé zejména pro malé pivovary a minipivovary, kterým dovolí rozšířit jejich výrobní sortiment.

Aktuální přehled standardně prodávaných kmenů pivovarských kvasnic je uveden v informačním letáku „Kmeny pivovarských kvasinek-nabídka“ v sekci Dokumenty ke stažení.

Forma dodávek kvasničných kultur

I. Dodávka čisté kvasničné kultury ve formě šikmého agaru
Pro aplikaci do provozních podmínek je nezbytná dobře zavedená mikrobiologická laboratoř a propagační stanice.

II. Dodávka čisté kvasničné kultury ve formě rozkvašené mladiny
Pro aplikaci do provozu vyžaduje dobře zavedenou propagační stanici (není nutná mikrobiologická laboratoř). Z hlediska problematického dlouhodobého způsobu uchovávání a způsobu přepravy se jedná především o tuzemské odběratele.

III. Dodávka čisté kvasničné kultury nulté generace
Je realizováno ve formě hustých násadních kvasnic technicky čisté kultury o sušině 10 – 14 % v množství 10 – 40 l (případně i více). Tyto dodávky jsou vhodné především pro minipivovary, ale lze je s výhodou použít i pro velké pivovary při pomnožování „na ujato“.

IV. Dodávka speciálně lisovaných kvasnic
Lisované kvasnice se dodávají o sušině 30 %  (balení po 100g a 1 kg). Jsou vhodné pro přepravu na delší vzdálenosti především letecky do zahraničí.

 

I. Čistá kvasničná kultura ve formě šikmého agaru

Skladovací a přepravní podmínky
Pokud jsou zkumavky s kvasničnou kulturou uchovávány v chladu (1 – 4 °C) je trvanlivost cca. 3 měsíce. Po této době musí být přeočkovány.
Při přepravě je nutno dbát zvýšené opatrnosti vzhledem ke křehkosti skleněné zkumavky (možnost rozbití)  nutnosti kontroly  teploty, která by neměla překročit dlouhodobě 20 °C. Doba přepravy by měla být minimalizována (max. 24 hodin).

Termín dodání
Příslušný kmen kvasnic musí být objednán minimálně 2 týdny před termínem dodávky. Je-li termín objednávky pouze 1 týden před datem odběru, je účtován expresní příplatek ve výši 50 % celkové ceny. Na základě požadavku zákazníka může být připraven libovolný kvasničný kmen kvasnic (dle sbírky VÚPS). Doba přípravy takového to vzorku je 1 měsíc.

Cena (bez DPH)
Cena šikmého agaru 1 193,- Kč
Certifikát v českém nebo anglickém jazyce, stejně jako prohlášení o původu je dodáváno zdarma.V případě jiného než osobního odběru kultury jsou dále účtovány náklady spojené se zajištěním dopravy.
balné (včetně chladících patron a tepelné ochrany vzorku) 400,- Kč
zajištění celních formalit při přepravě do zahraničí 1 344,- Kč
dopravní náklady dle dopravní firmy

 

Reference
V této formě odebírá kulturu několikrát ročně podstatná část pivovarů v České republice. Ze zahraničních odběratelů jsou to především některé slovenské, ruské a ukrajinské velké pivovary.

 

II. Čistá kvasničná kultura ve formě rozkvašené mladiny 

Skladovací a přepravní podmínky
Skladovací podmínky této formy dodávky kvasničných kultur jsou velmi náročné. Teplota musí být udržována v rozmezí 3 – 5 °C a doba skladování se pohybuje řádově v jednotkách hodin.

Zajištění přepravy je rovněž velmi náročné, neboť se jedná o tekuté médium, uložené ve skleněné baňce. Tomu musí odpovídat i požadavky na přepravu. Doprava u této formy dodávky není zajišťována.

Termín dodání
Rozkvašenou mladinu je nutno objednat min. 2 týdny před termínem dodávky. Termín odběru musí být stanoven přesně na určitý den, pozdní odběr rozkvašené mladiny není možný (viz skladovací podmínky). Cena rozkvašené mladiny je účtována i v případě, že nebyla odebrána. Odběr musí být proveden osobně.

Spolu s kvasničným kmenem je dodáván i certifikát o mikroskopické čistotě kvasinek a jejich taxonomickém zařazení. Na vyžádání je dodáváno i prohlášení o původu.

Cena (bez DPH)
Cena 5 litru 2 526,- Kč
Certifikát v českém nebo anglickém jazyce, stejně jako prohlášení o původu je dodáváno zdarma.

Reference
Některé pivovary v České republice


III. Čisté násadní kvasnice nulté generace
Skladovací a přepravní podmínky
Kvasnice je možno uchovávat 3 – 5 dnů v chladícím boxu při teplotě 0 – 2 °C. Přeprava je realizována ve vlastním sterilním KEG sudu, nebo ve sterilních plastových nádobách. Přepravní doba by neměla překročit 24 hodin a maximální teplotu 10 °C. Doprava u této formy dodávky není zajišťována.

Termín dodání
U této formy dodávek se jedná ve většině případů o dlouhodobou vzájemnou spolupráci a harmonogram termínů dodávek je stanoven na celý rok dopředu.
V případě jednotlivých dodávek je nutno kvasničný kmen objednat min. 4 týdny před termínem dodávky. Je-li termín objednávky pouze 2 týdny před odběrem, je účtován expresní příplatek ve výši 50 % celkové ceny. Tuto expresní objednávku je možno realizovat pouze pro standardně vyráběný kmen, tedy pro kmen č. 95 dle sbírky VÚPS. Pro ostatní kmeny svrchního i spodního kvašení nelze ve zkráceném termínu dodávky zajistit..

Spolu s kvasničným kmenem je dodáván i certifikát o mikroskopické čistotě kvasinek (viz příloha) a jejich taxonomickém zařazení.

Cena (bez DPH)
1 l hustých násadních kvasnic kmen č. 95 dle sbírky VÚPS 199,- Kč
Certifikát v českém nebo anglickém jazyce, stejně jako prohlášení o původu je dodáván zdarma.
Reference
stálí odběratelé příležitostní odběratelé
Nová Paka Bernard
Novoměstský pivovar, Praha Kácov
U medvídků, Praha Klášter Hradiště
Vyškov Náchod
Pardubice
Pegas Brno
Žamberk

 

IV. Čisté speciálně lisované kvasnice

Skladovací a přepravní podmínky

Není-li možno nasadit kvasnice bezprostředně po dodání, lze je uchovávat v chladícím boxu při teplotě 1 – 5 °C po dobu 14-ti dnů.
Kvasnice jsou dopravovány v 1 kg baleních. Při přepravě je nutno zabezpečit optimální teplotní podmínky v tepelně izolovaném obalu. Přepravu je nutno zabezpečit do 72 hodin. Poté je nutno kvasnice uložit do chladícího boxu.

Přeprava je zajišťována. Po území České republiky je využíváno služeb České pošty, do zahraničí je možno využít přepravních společností typu UPS, DHL, Cargo ČR atd. Některé společnosti zajišťují přímo celní odbavení, u některých společností je tato služba zajišťována pracovníky VÚPS.

Termín dodání
V případě jednotlivých dodávek je nutno kvasničný kmen objednat min. 4 týdny před termínem dodávky. Je-li termín objednávky pouze 2 týdny před odběrem je účtován expresní příplatek ve výši 50 % celkové ceny. Tuto expresní objednávku je možno realizovat pouze pro standardně vyráběný kmen, tedy pro kmen č. 95 dle sbírky VÚPS. Pro ostatní kmeny svrchního i spodního kvašení nelze ve zkráceném termínu dodávky zajistit.

Spolu s kvasničným kmenem je dodáván i certifikát o mikroskopické čistotě kvasinek (viz příloha) a jejich taxonomickém zařazení. Na vyžádání je dodáváno i prohlášení o původu, případně fytocertifikát Ministerstva zemědělství ČR.

Cena (bez DPH)
 lisované kvasnice kmen č. 95 dle sbírky VÚPS                         …………   1 kg

…………    100 g

1 495,- Kč

     160, – Kč

V případě jiného než osobního odběru jsou dále účtovány náklady spojené se zajištěním dopravy. 200,- Kč
fytocertifikát Ministerstva zemědělství ČR včetně kolku 1 000,- Kč
balné (včetně tepelné ochrany vzorku)                                  1 – 2 kg 230,- Kč
                                                                                            3 – 5 kg 350,- Kč
                                                                                             5 – 10 kg dohodou
                                                                                     více než 10 kg dohodou
zajištění celních formalit při přepravě do zahraničí cena dohodou
dopravní náklady dle dopravní firmy
Certifikát v českém nebo anglickém jazyce, stejně jako prohlášení o původu. zdarma