VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE

ROZBORY A ZKOUŠKY

Analytické zkušební laboratoře, které jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17025 pod č. 1309 a 1309.2 provádí řadu různých rozborů a zkoušek.


více informací

Kompletní experimentální čtvrt a poloprovozní pivovary (varny pro 50 a 300 litrů) patří k nejmodernějším v Evropě. Slouží pro vývoj a testování výrobních technologií.


více informací

Počítačem řízená laboratorní sladovna s kapacitou až 16 kg zrna slouží k výzkumu a vývoji  nejvhodnějších  postupů při sladování a umožňuje  objektivní posuzování kvality ječmene, ostatních obilnin a pseudoobilnin.


více informací

Výzkumné senzorické centrum je tvořeno dvěma laboratořemi: senzorickou a analytickou. Jde o  unikátní celek ke komplexnímu výzkumu v oblasti senzorické jakosti potravin se zaměřením zejména na pivo a jiné nápoje.

více informací

Mikrobiologické oddělení provádí celou škálu rozborů a zkoušek z oblasti technologické mikrobiologie, udržuje sbírku pivovarských kvasinek RIBM 655.

více informací

Na základě pověření Českého svazu pivovarů a sladoven (ČSPS) - Kodex "Péče o pivo v gastronomii" je ověřována kvalita prostředků pro mytí a sanitaci pivního skla a potrubí.

více informací

VZDĚLÁVÁNÍ

V rekvalifikačním kurzu Pivovarnické a sladovnické práce (Akreditace MŠMT-36256/2015-1/845) získávají jeho účastníci  teoretické i praktické znalosti a dovednosti z pivovarství a sladařství.

Účastníci Senzorických seminářů (I a II) si osvojí a rozšiří znalosti a schopnosti senzoricky hodnotit (degustovat) pivo. Po absolvování senzorické zkoušky se uděluje osvědčení o způsobilosti provádět senzorické hodnocení piva.

Odborné semináře a školení pracovníků provozních mikrobiologických laboratoří v různých oblastech jsou realizovány v Praze nebo v Brně, nebo po dohodě ve vhodných prostorech objednatele.

Výzkumný ústav pořádá školení a kurzy pro pivovary a sladovny, v nichž si jejich zaměstnanci ve vhodně zvolených výukových modulech mohou obnovit či získat nové znalosti potřebné pro pivovarskou a sladařskou praxi.

Ústav organizuje či se podílí na organizaci odborných konferencí a seminářů zejména z oblasti pivovarství a sladařství a to nejen na národní, ale i na mezinárodní úrovni.

PRODUKTY, SLUŽBY, PRONÁJMY

Z propagační stanice dodáváme kvasinky kmene č. 95 (dle sbírky VÚPS) v lisované formě. Kromě toho se dodává ve formě rozkvašené mladiny či na šikmém agaru celá škála kmenů vhodných pro různé typy piv.

Vydavatelství  vydává odborný recenzovaný časopis - měsíčník Kvasný Průmysl a různé neperiodické publikace jako jsou sborníky, odborné a odborně-populární knihy.

 

Samostatný referát legislativy provádí průběžný monitoring národních a evropských zákonů a vyhlášek. Zaměřuje se zvláště na oblast hygieny výroby a bezpečnosti produkce, dále na problematiku související s výrobou piva, značením výrobku a ochranou životního prostředí.

Dlouholeté zkušenosti umožňují zajistit plně po technické stránce organizování soutěží piv dle požadavků zákazníka a to od pravidel a metodiky vyhodnocení až po průběh soutěže samotné.

Vybavení laboratoře umožňuje provádět senzorická hodnocení nejen nápojů, ale prakticky všech potravin. Laboratoř si lze po dohodě proto pronajmout k testování vlastních výrobků, případně pro nejrůznější spotřebitelské testy.

V Praze i v Brně jsou k dispozici si lze pronajmout nejen některé prostory pro pořádání seminářů či školení, ale je zde i několik prostor pro komerční využití jako např. kancelářské prostory.