Odkazy

cerifikat_web_archiv

Tyto stránky byly vybrány Národní knihovnou ČR jako kvalitní zdroj, který by měl být uchován do budoucna a stát se součástí českého kulturního dědictví. Stránky jsou archivovány několikrát ročně a jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.
This website has been chosen by the National Library of the Czech Republic as a quality resource to be preserved for the future and become part of the Czech cultural heritage. It is archived several times a year and its record is included in the Czech National Bibliography and the National Library catalogue.

Nebudeme zde uvádět množství nejrůznější odkazů na známé vyhledávače, různé sociální sítě, diskuzní kroužky a kluby, internetovské obchody, kulturní programy či jízdní řády. Jde sice o informace veskrze důležité a často vyhledávané, ale jistě máte své oblíbené a raději si vás zde dovolíme nasměrovat na místa, kde naleznete kontakty či informace buď odborného charakteru (věda, výzkum, technologie zejména v oblasti potravinářské) nebo zajímavosti úzce související s oborem pivovarsko-sladařským.

Instituce Česká republika
Výzkum a vývoj

Informace

Vzdělávání
Weby o pivu a nápojích
pro odborníky
pro příznivce piva
  • Svět piva          –  internetový magazín skloňující pivo ve všech pádech
  • Svět-piva          –  nejde o překlep, ale o obdobný magazín jiných autorů
  • Pivovary.info      –  nejrůznější informace a zajímavosti o pivovarech a pivu
  • Pivní.info              –   o „pivních událostech“ , zajímavostech kolem piva
  • Beers.cz               –   internetovský magazín pro příznivce piva
  • Pivní obzor           –   pivní informační občasník
  • Pivní recenze       –  stránky věnované zejména otázkám kolem konzumace piva
  • Sdružení přátel piva  – občanské sdružení
  • Chrám piva                –   občanské sdružení v Žatecké oblasti