Bc. Jiří Čulík, Dipl Mgmt.

Absolvent rekvalifikačního  kurzu Pivovarnické a sladovnické práce

Univerzita J.A.Komenského Praha, Bakalářské studium se zaměřením na komunikaci psychologii a práci s lidskými zdroji, The Open University Praha, diplomované studium managementu se zaměřením na řízení změn v oblasti, lidských zdrojů a výkonnosti celé organizace.

Vy se již dlouhou dobu věnujete pivo­varství.  Jak se stalo, že jste se rozhodl působit právě v tomto oboru?

V pivovarech pracuji od roku 1997. Začínal jsem v pivovaru v Litoměřicích jako obchodní zástupce, kde jsem se následně přes různé pozice řídil celý obchod. Již zde jsem se na setkáních s kolegy vedení pivovaru zabýval prakticky celým procesem pivovaru od výroby po konečnou distribuci piva k našim zákazníkům a spotřebitelům. V roce 2000 jsem přešel do společnosti Drinks Union, kde jsem měl primárně na starosti celý český trh hospod a restaurací.  Následně v roce 2008 jsem integroval do společnosti Heineken, kde jsem působil zpočátku na obchodním oddělení, pak jsem přešel do oddělení logistiky a distribuce. Do výroby jsem vstoupil v roce 2015 do pivovaru Krušovice, kde do dnes řídím celé oddělení stáčíren. Je to dlouhá a zajímavá historie…

S jakým záměrem jste se přihlásil již jako profesionál v oboru do kurzu, a co vám účast v něm přinesla?

Minulý rok jsem došel k rozhodnutí, že další krok v mé kariéře by mohl být krok směrem pochopení komplexní problematiky výroby piva a proto jsem využil velmi zajímavé nabídky v naší společnosti a přihlásil jsem se do nabízeného rekvalifikačního programu VÚPS. Chtěl jsem na­čerpat nové znalosti a zdokonalit se v obo­ru, v kterém vlastně působím skoro celý profesní život. Dnes vnímám pivo jako fenomén, ke kterému je potřeba přistupovat s velkým respektem. Všichni vnímáme masivní nárůst minipivovarů a je možnost se setkat s pivy mnoha druhů a charakterů.

„Uvědomil jsem si, že uvařit pivo není až takový problém, ale udržet jeho dlouhodobou kvalitu a dát mu požadovanou péči není tak úplně jednoduché“

Bylo mě ctí se účastnit rekvalifikačního kursu VUPS. Jeho náplň plně pokrývá celou problematiku sladařských, pivovarských, a abych nezapomněl na laboratoře, tak i samozřejmě jiných problematik.
Informace a zkušenosti, kterých jsem nabyl v kursu, vnímám s velkým respektem a změnil se i můj postoj k vaření, stáčení a ošetřování piva.
Věřím, že získané znalosti určitě využiji přímo v praxi a věřím také, že nejsem obohacen pouze jako člověk, ale výrazně jsem si rozšířil mé vnímání komplexních pivních problematik.
Samozřejmě nesmím opomenout přístup celého sboru VÚPS, kde kvalita výuky a příprava presentačních materiálů byla ve vysoké kvalitě, ale hlavně nepostrádala srozumitelnost a plnou odbornost.
A jako velký bonus jsem získal nové kolegy a myslím, že mohu říci přátele, ať už z řad VÚPS, nebo kolegů s kursu. Byla to pro mě zkušenost, i když musím říci ča­sově velmi náročná, ale nezapomenutelná.

Mgr. Šárka Vávrová

Absolvent rekvalifikačního  kurzu Pivovarnické a sladovnické práce

Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, obor Biologie – Pedagogika

Vy se již nějakou dobu věnujete pivovarství na plný úvazek. Jak se stalo, že jste se rozhodla působit právě v tomto oboru?

Dostala jsem se k pivu jako slepá k houslím, jak už to tak obvykle bývá. Byla jsem oslovena na spolupráci, kdy jsem produkčně zajišťovala kapely pro pivní festival. Ve finále mě pivo tak pohltilo, že už jsem nedokázala odejít do jiné branže. A popravdě jsem ani nechtěla.

Můžete našim čtenářům trochu přiblížit konkrétní aktivity, které vyvíjíte?

Mám pocit, že dnes už se všechno, co dělám, týká piva. Pořádám pivní akce, připravuji degustační balíčky, organizuji různé degustace nebo párování piva s jídlem, mediálně zastupuji Cech domácích pivovarníků… a hodně ráda pivo piju. Nejzásadnější ze všeho pro mě ale je pořádání akcí a snaha o pivní osvětu.

Současně se neustále potkávám s novými lidmi a objevuji nová piva. Zhruba před rokem jsem začala psát blog Šárka pije pivo (www.sarkapijepivo.cz). Je to blog, kde uspokojuji svojí potřebu dostat ze sebe všechno to, kde jsem byla, koho jsem tam potkala, co jsem ochutnala nebo co nového jsem zase objevila. Pro krátká sdělení formou fotografií jsem k blogu později přidala i stejnojmenný facebookový a instagramový účet.

Můžete uvést nějakou aktuální věc, která Vás moentálně nejvíc pohlcuje?

Teď se věnuji hlavně přípravě Českého pivního festivalu 2018 (www.ceskypivnifestival.cz). To je event, který připravuji celoročně. Trvá celkem 17 dní a navštíví ho 60 tisíc návštěvníků, takže je to práce opravdu na celý rok.

S jakým záměrem jste se přihlásila již jako profesionál v oboru do kurzu, a co vám účast v něm přinesla?

S oblibou říkám, že nelituji jediné koruny a jediné minuty vložené do absolvování Rekvalifikačního kurzu na VÚPS. Přihlásila jsem se tak trochu z hecu, chtěla jsem načerpat nové informace, zdokonalit se v oboru, v kterém už nějakou dobu působím, pochopit více souvislostí. To vše se mi povedlo. A jako hodnotný bonus jsem získala nové přátele ať už z řad vyučujících nebo spolustudentů. Byl to pro mě krásný, i když časově velmi náročný, půlrok a moc ráda na něj vzpomínám.

Jan Ficbauer

Absolvent rekvalifikačního kurzu Pivovarnické a sladovnické práce

Pochází a  stále žije v Havlíčkově Brodě. Vystudoval střední odborné učiliště – obor automechanik, po dokončení základní vojenské služby se vrátil do školy a dostudoval nástavbové maturitní studium na škole ekonomiky a cestovního ruchu ve Žďáru nad Sázavou.

Nyní pracuje v pivovaru Rebel jako vařič.

Vaše profesní minulost s pivovarstvím nesouvisí. Co nakonec rozhodlo, věnovat se profesionálně tomuto oboru?

Nikdy mě nenapadlo, že by mé budoucí zaměstnání mělo být spojeno s pivovarem, respektive že bych pivo mohl přímo vyrábět. Z mého pohledu se jedná o souhru náhod. Hledal jsem zaměstnání, a abych zalepil dobu, než se něco najde, tak mi kamarád, který pracuje v expedici v pivovaru nabídl, že bych mohl po tuto dobu rozvážet pivo. Nastoupil jsem tedy do pivovaru Rebel jako řidič, nyní pracuji jako vařič v tomtéž pivovaře a mohu tvrdit, že práce se mi stala koníčkem.

Co vás motivovalo k účasti v rekvalifikačním kurzu?

 Ranní příchod do pivovaru, vůně po celém dvoře, celé prostředí pivovaru,  ve mě probudilo zájem se této profesi věnovat více než jako řidič. Po domluvě s panem sládkem Pilařem a vedením pivovaru, které mi vyšlo maximálně vstříc, jsem se vrhnul na studium pivovarství  ve VÚPS v Praze. Rekvalifikační kurz  mi neskutečně otevřel oči v oboru a ukázal neomezené možnosti, díky kterým je pivo tak populární nápoj. To vše ve mě vyvolalo pocit, že se to musím naučit a porozumět celému procesu výroby piva.

Splnil kurz vaše představy?

 Díky kurzu pivo více vnímám a záleží mi na tom, aby každý meziprodukt (na varně, na spilce, ve sklepě atd…), než vznikne finální podoba piva, dostal náležitou péči…

Rekvalifikační kurz VÚPS v TV NA VĚTVI

V TV Na větvi  byl 7.1. 2019 zveřejněn  rozhovor s pracovníky  VÚPS – ředitelem ústavu RNDr. Karlem Kosařem, CSc.  a vedoucím programů vzdělávání a inovací na VÚPS  Ing. Jaromírem Fialou, Ph.D.  V pořadu Boom minipivovarů hovořili o současném nedostatku kvalifikovaných sládků a možnosti jejich vzdělávání v rekvalifikačním kurzu  Pivovarnické a sladovnické práce, který VÚPS pořádá. (Celý pořad si můžete pustit na TV NA VĚTVI na Facebooku).

Ludolph či Archimedes a pivo

Ludolfovo číslo (někdy zvané Archimédova konstanta π, které zpopularizoval zejména matematik Euler, zná snad každý školák, který se učil vypočítat obvod či obsah kruhu.  A když se π do kruhu dostane, tak vznikne:

což je verbálně  Pí v O , čili   pívo.

A máme zde spojení matematiky (fyziky) s naším národním nápojem, které se odrazilo ve spolupráci Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s. (VÚPS) a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze (MFF UK).

VÚPS se na základě partnerské smlouvy o spolupráci pustil do vývoje speciálního  piva.  Výsledkem vývoje jsou 2 originální receptury speciálních piv, které v sobě i odráží některé z matematických operací s uvedeným symbolem. 

 

Mezi vzorky 2 piv vyrobených dle receptur v pokusných experimentálních pivovarech na VÚPS  se rozhodovalo  dne 18.10. při laické  degustaci  „Matfyzáci vybírají svoje pivo“.

Degustace – optimalizace vlastností matfyzáckého piva proběhla v aule v budově fakulty na Malostranském náměstí. Akademici i studenti MFF UK zde byli seznámeni se základy senzorické analýzy a pak ochutnávali, porovnávali a vybírali si ze dvou finálních vzorků.

 

Degustace proběhla účasti děkana prof. RNDr. Jana Kratochvíla, CSc. a proděkana doc. RNDr. Martina Vlacha, Ph.D.  Přítomná byla i patronka piva televizní reportérka a filmová scénáristka Mgr. Lenka Szántó a pracovníci VÚPS  RNDr. Miroslav Dienstbier,  Ing. Alexandr Mikyška a Ing. Martin Slabý, kteří se na projektu podílejí. Podle kuloárových diskusí byly oba vzorky hodnoceny v  superlativech a rozhodování bylo velmi obtížné, což je pro výzkumný tým nejlepším oceněním.

 

Po finálním doladění chuťového profilu by se pivo mělo začít vyrábět a dostat se v limitovaných edicích ke spotřebitelům, jimiž budou jistě nejen matematici, fyzici a technici, kteří s Ludolfovým číslem často pracují, ale i běžní spotřebitelé .

 

Falešný Certifikat VUPS

Falsifikát „Certifikát VÚPS pro Čínu“

Upozornění: na trhu se objevil zfalšovaný „Certifikát pro Čínu“, který byl  neoprávněně vystaven  jménem Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s.

Prohlášení Analytické zkušební laboratoře VÚPS, a.s. v Praze:

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. (VÚPS,a.s.)  upozorňuje své obchodní partnery, že se na trhu objevil falzifikát certifikátu obsahující  potvrzení o bezpečnosti potravin, který byl vystaven jménem Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s.

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.  se distancuje od falešného prohlášení „Certifikát pro Čínu“ (viz. níže), který potvrzuje, že posuzované vzorky piva neobsahují žádné radioaktivní prvky, žádné dusitany kontaminované přísady, produkce je vhodná pro lidskou spotřebu a pivo je volně prodejné v Evropském společenství.

Tento certifikát je jasný falzifikát, neboť:

  1. Tyto rozbory naše laboratoř neprovádí;
  2. AZL vydává v souladu s ISO ČSN 17 025 a Příručkou kvality pouze tzv. „Protokol o zkoušce“, který obsahuje logo VÚPS, AZL, ČIA (pokud je rozbor akreditovaný), číslo protokolu, číslo rozboru, datum, název zkoušky, její výsledek a jednotky, cituje provedené metody;
  3. V žádném případě AZL v souladu s ISO ČSN 17 025 a Příručkou kvality NEPOSKYTUJE  KOMENTÁŘ  K  VÝSLEDKŮM na tomto protokolu.

Proto už z podstaty věci nemůže existovat podobný „certifikát“ obsahující pouze neopodstatněné vyjádření a bez ostatních náležitostí uvedených výše.

Pokud někdo takový certifikát zfalšuje, jedná se o spáchání přečinu podvodu podle § 209 trestního zákoníku, poškození cizích práv podle § 181 trestního zákoníku, příp. v součinnosti s některým trestným činem uvedeným v hlavě VI. dílu 3 trestního zákoníku.

 

V Praze dne 25.7. 2018                RNDr. Jana Olšovská, Ph.D.
vedoucí AZL, Praha

 

 

Falešný Certifikat VUPS

Falešný Certifikat VUPS

Tisková zpráva – 2017 – soutěž CEREVISIA SPECIALIS – PIVNÍ SPECIÁL ROKU 2017

V rekordním ročníku Pivní speciál 2017  získali ceny překvapiví i tradiční vítězové

Praha 17. října 2017 – Do osmého ročníku soutěže speciálních a neobvyklých piv vyrobených pivovary v České republice  CEREVISIA SPECIALIS – PIVNÍ SPECIÁL ROKU 2017 přihlásil rekordní počet 14 pivovarů rovněž doposud nejvyšší počet, celkem 42 značek, ve čtyřech soutěžních kategoriích.

Přihlášená piva degustovala dvacetičlenná hodnotitelská komise, rozdělená na dvě subkomise, První, dvanáctičlenný panel expertů, byl složen z nezávislých odborníků (např. ze Zemědělské univerzity v Praze) z různých institucí, doplněných o členy degustační komise Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s.  Druhý, osmičlenný panel reprezentantů byl sestaven z významných osobností, které pivo a pivovarskou problematiku dobře znají, ale nezabývají se jeho hodnocením profesionálně, jako jsou lékaři, novináři i manažeři. Degustace tradičně proběhla ve Výzkumném senzorickém centru VÚPS, a.s.

Celá tisková zpráva je  k dispozici v Dokumentech ke stažení.

Ověření čistoty sladidla Stevie

V souvislosti s používáním stevie jako sladidla také v nápojovém (i pivovarském) průmyslu v ČR, byla vyvinuta ve VÚPS, a.s. Praha nová metoda stanovení rebaudiosidu A v pivu, pivních mixech a ostatních nápojích.  Metodou lze také ověřit čistotu sladidla a případně zjistit, zda neobsahuje vyšší podíl hořkých steviol glykosidů.

Stevie sladká (Stevia rebaudiana), která pochází z Jižní Ameriky,  je v posledních letech oblíbenou nekalorickou náhradou sacharózy a pro své příznivé senzorické vlastnosti silně konkuruje ostatním nízkokalorickým umělým sladidlům. Ačkoli jsou steviol glykosidy v Asii, Japonsku i USA používány řadu let, v EU jsou registrovány a schváleny teprve od 2 prosince 2011. Toto schválení se vztahuje na složku rebaudiosid A s obsahem nejméně 95 % čisté látky a na směsi steviol glykosidů s celkovým obsahem rovněž vyšším než 95 %. Právě rebaudiosid A je steviol glykosid s nejlepším senzorickým profilem, ostatní glykosidy jsou mírně nahořklé (např. steviol). Podle Světové zdravotnické organizace JEFCA je přijatelný denní příjem pro steviol glykosidy vyjádřený jako ekvivalent steviolu 4 mg/kg tělesné hmotnosti a den.

Stanovení energetické hodnoty nápojů

V souvislosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 1169/2011 „O poskytování informací spotřebitelům“, který je v daném rozsahu platný také pro komoditu „Pivo“, nabízí VÚPS, a.s. kompletní soubor metod pod názvem „Nutriční balíček“.  Obsahuje všechny povinné, ale i nepovinné údaje k označení (rozšířený nutriční balíček).

Nutriční balíček: Energetická hodnota, Cukry, Sacharidy včetně polyolů, Bílkoviny, Sůl

Nutriční balíček rozšířený:  Vitamíny (B1, B6, B12), Vitamín E, Minerály (Na, Ca, K, Mg), Vláknina, Lepek

Analytická metoda pro stanovení obsahu fluoru

AZL VÚPS v Praze vyvinula novou analytickou metodu pro stanovení fluoru. Metoda je založena na principu derivatizace fluoru za vzniku těkavé sloučeniny, která je stanovena technikou plynové chromatografie s FID detekcí.

Potřebné množství vzorku pro stanovení je 1 kg, doba zhotovení analýzy je 10 pracovních dní.
Obsah fluoru v pivovarských odpadech, které jsou používány pro přípravu hospodářských krmiv, je limitován v souladu s nařízením č 356/08 právního řádu ČR. Ten odráží pokyny Evropského výboru 2008/76 / ES, ze dne 25. července 2008 a nařízení Komise EU č 574/2011 dne 16. června 2011 a stanovuje jeho limit v těchto matricích na 150 mg/kg.

Informace o škodlivých účincích fluoru v nadlimitních koncentracích byly zveřejněny v lednu 2015 v časopise Kvasný Průmysl v článku Horák T., Štěrba K., Olšovská J.: Vliv fluoru na zdraví zvířat a lidí.