Senzorické semináře, zkoušky – termíny / 2022

Termíny budou postupně doplňovány a aktualizovány.
Semináře a zkoušky jsou pořádané v Pivovarském ústavu v Praze 2, Lipová15, v prostorách Výzkumného senzorického centra.
 Semináře  Rok  Termín Stav
Senzorický seminář I     
2022 10.2., 7.4., 4.5. volno
   
Degustační trénink 2022 středa 1.6. volno
Senzorická zkouška (pro pivovarské hodnotitele)             2022 čtvrtek 31.3. volno

 

Senzorický seminář I. -  Senzorika piva

Seminář je jednodenní, koncipovaný podle normy ČSN ISO 8586.
Cílem je naučit účastníky správně degustovat pivo.
Seminář probíhá formou teoretických přednášek, cvičných degustací a je zakončen praktickou zkouškou.
Seminář je určený pro pracovníky velkých a středních pivovarů, minipivovarů, dále pro pracovníky inspekcí, škol s pivovarským zaměřením, ale i pro laiky - milovníky piva, kteří se chtějí dovědět o pivu více.

Senzorický seminář II. -  Pokračovací kurz

Seminář slouží k opakování, prohloubení, rozšíření nebo i pravidelnému trénování schopnosti senzoricky posuzovat pivo.  Z odborných studií totiž vyplývá, že senzorická paměť má trvání 2-3 měsíce. Pokud degustátoři nejsou pravidelně trénováni, rychle zapomínají senzorické vjemy.
Senzorický seminář II. obsahuje jednu nadstavbovou přednášku, která se věnuje přehledu a základní senzorické charakteristice řady zahraničních piv (Lagers, Ale, Stout, Porter, atd.), která nacházejí stále větší oblibu i na našem trhu. Většina času je však vyhrazena pro výcvik praktický.

Degustační trénink

Trénink je složen pouze z praktických cvičení, které degustátor potřebuje ve své praxi! Program: 20 chutí a vůní, trojúhelníkový a pořadový test na:plnost, hořkost, rozeznání cizí chuti. Na závěr si degustátor sestaví senzorický profil neznámého vzorku piva. Kurz je určen všem, kdo v minulosti navštívili náš Senzorický seminář I a má základní dovednosti v senzorickém posuzování. Program degustačního tréninku je k prohlédnutí či stažení - zde.

Senzorická zkouška pro pivovarské hodnotitele

Zkouška pro pivovarské hodnotitele se skládá ze dvou částí. Ze zkoušky základních senzorických schopností a dále ze zkoušky vnímat a rozpoznat přirozené i cizí chutě a vůně v pivu. Je určena hlavně pro pracovníky v pivovarském oboru.
Po složení zkoušky se vydává osvědčení o způsobilosti provádět základní senzorické hodnocení piva.

Detailní náplně kurzů a zkoušek naleznete spolu s přihláškami  k účasti v Dokumentech ke stažení.

Doporučený učební materiál: Senzorická analýza piva