logo VÚPS, a.s.

Řádná valná hromada VÚPS. a.s.

Řádná valná hromada akciové společnosti Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. se bude konat v pátek  14. srpna 2020 od 10.00 hod. budově Vysoké školy chemicko-technologické v Praze  na adrese Technická 1905/5, Praha 6 – Dejvice, budova A místnost č. AI, v 1. patře

Pozvánka na valnou hromadu s body jednání a návrhem usnesení je v Dokumentech ke stažení.