Senzorické semináře, zkoušky – termíny

Termíny senzorických seminářů a zkoušek

Platné vyhlášené termíny konání senzorických seminářů a zkoušek na VÚPS v Pivovarském ústavu v Praze 2, Lipová15.
Termíny jsou postupně doplňovány a aktualizovány.
 Semináře  Rok   stav
                Senzorický seminář I     
2021 2.6., 10.6., proběhlo
            
2021  13.10.
volno
     
   
Degustační trénink 2021 15.6., 1.9., 7.9.
proběhlo
2021   24.11. volno
   
                Senzorický seminář II    
2020 21.2., 22.5., 5.6., 23.7., 22.9. proběhlo
          
  27.3., 15.9., zrušeno
 
   
Senzorická zkouška pro pivovarské hodnotitele   
2021 17.6., 9.9. proběhlo
             2021  

V prostorách Výzkumného senzorického centrav Praze  se pořádají senzorické semináře a zkoušky.

Semináře a zkoušky jsou pořádány několikrát do roka.  Aktuální termíny jsou postupně doplňovány a aktualizovány

 Senzorický seminář I. –  Senzorika piva

jejednodenní seminář koncipovaný podle normy ČSN ISO 8586 „Senzorická analýza – obecná směrnice pro výběr, výcvik a sledování činnosti posuzovatelů“ a z analytiky EBC, kapitoly „Senzorická analýza – výběr a výcvik posuzovatelů“. Cílem je naučit účastníky správně degustovat pivo.
Seminář probíhá formou teoretických přednášek, cvičných degustací a je zakončen praktickou zkouškou.
Seminář je určený pro pracovníky velkých a středních pivovarů, minipivovarů, dále pro pracovníky inspekcí, škol s pivovarským zaměřením, ale i pro laiky – milovníky piva, kteří se chtějí dovědět o pivu více.

Senzorický seminář II. –  Pokračovací kurz

slouží k opakování, prohloubení, rozšíření nebo i pravidelnému trénování schopnosti senzoricky posuzovat pivo.  Z odborných studií totiž vyplývá, že senzorická paměť má trvání 2-3 měsíce. Pokud degustátoři nejsou pravidelně trénováni, rychle zapomínají senzorické vjemy.
Senzorický seminář II. obsahuje jednu nadstavbovou přednášku, která se věnuje přehledu a základní senzorické charakteristice řady zahraničních piv (Lagers, Ale, Stout, Porter, atd.), která nacházejí stále větší oblibu i na našem trhu. Většina času je však vyhrazena pro výcvik praktický.

Degustační trénink

Trénink je složen pouze z praktických cvičení, které degustátor potřebuje ve své praxi! Program: 20 chutí a vůní, trojúhelníkový a pořadový test na:plnost, hořkost, rozeznání cizí chuti. Na závěr si degustátor sestaví senzorický profil neznámého vzorku piva. Kurz je určen všem, kdo v minulosti navštívili náš Senzorický seminář I a má základní dovednosti v senzorickém posuzování.

Program degustačního tréninku je k prohlédnutí či stažení – zde.

Senzorická zkouška pro pivovarské hodnotitele

Zkouška pro pivovarské hodnotitele se skládá ze dvou částí. Ze zkoušky základních senzorických schopností a dále ze zkoušky vnímat a rozpoznat přirozené i cizí chutě a vůně v pivu. Je určena hlavně pro pracovníky v pivovarském oboru.
Po složení zkoušky se vydává osvědčení o způsobilosti provádět základní senzorické hodnocení piva.

 Detailmí náplně kurzů, zkoušek naleznete spolu s přihláškami  k účasti v Dokumentech ke stažení.