Integrovaný seminář „ŽELIV 2020“

 Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., pořádá:

Integrovaný seminář „ŽELIV 26. 5. – 27. 5. 2020“

pro aktuální otázky legislativy a technologií v pivovarství a sladařství

Seminář je určen pro pivovarsko-sladařské organizace a pro pozvané odborné pracovníky sféry terciálního vzdělávání.

Program přednášek semináře :  ZELIV 2020 program prednasek

Podmínkou účasti je včasná bezhotovostní úhrada vložného, fakturovaného pořadatelem semináře předem na základě přihlášky.

 

V případě zájmu o účast kontaktujte nejpozději do 30. března 2020:

Ing. Jaromír Fiala, Ph.D.
vedoucí programů vzdělávání a inovací
VÚPS, a.s.
tel: 224 900 126, mobil: 725 969 808
e-mail:    fiala@nullbeerresearch.cz