Senzorické semináře, zkoušky – termíny

COVID-19 a termíny senzorických seminářů a zkoušek

Plánované senzorické semináře na březen a duben se přesouvají na období po ukončení vyhlášeného nouzového stavu.

O konkrétních náhradních termínech Vás budeme informovat.

Uhrazená platba bude použita jako úhrada náhradního semináře s budoucím novým termínem.

 

Platné vyhlášené termíny konání senzorických seminářů a zkoušek na VÚPS v Pivovarském ústavu v Praze 2, Lipová15. Termíny jsou postupně doplňovány a aktualizovány.)
 akce       rok 2019 – termín
stav
                Senzorický seminář I                                                                                                                                                                              rok 2019 25.1., 8.2., 12.2., 28.3., 21.5., 21.6., 11.9., 4.10., 16.10., 23.10., 25.10., 12.11., 3.12. proběhlo
            
  rok 2020
22.1.,   24.1.,   30.1., 19.2., 28.2 , 4.3.
proběhlo
    19.3.,    25.3. obsazeno
    1.4.
obsazeno
    6.5. volno
    20.5. obsazeno
    12.6. obsazeno
                Senzorický seminář II    
rok 2019  22.2., 7.3., 4.4., 22.5., 30.5., 13.9., 6.11. proběhlo
          
rok 2020 
21.2.
obsazeno
    27.3. obsazeno
    22.5. volno
    4.9. obsazeno
Senzorická zkouška pro pivovarské hodnotitele   
rok 2019  1.3., 30.4., 14.6., 27.9., 20.11. proběhlo
             rok 2020 6.3.,
proběhlo
3.4. obsazeno

V prostorách Výzkumného senzorického centra v Praze  se pořádají senzorické semináře a zkoušky.

Semináře a zkoušky jsou pořádány několikrát do roka.  Aktuální termíny jsou postupně doplňovány a aktualizovány

 Senzorický seminář I. –  Senzorika piva

je jednodenní seminář koncipovaný podle normy ČSN ISO 8586 „Senzorická analýza – obecná směrnice pro výběr, výcvik a sledování činnosti posuzovatelů“ a z analytiky EBC, kapitoly „Senzorická analýza – výběr a výcvik posuzovatelů“. Cílem je naučit účastníky správně degustovat pivo.
Seminář probíhá formou teoretických přednášek, cvičných degustací a je zakončen praktickou zkouškou.
Seminář je určený pro pracovníky velkých a středních pivovarů, minipivovarů, dále pro pracovníky inspekcí, škol s pivovarským zaměřením, ale i pro laiky – milovníky piva, kteří se chtějí dovědět o pivu více.

Senzorický seminář II. –  Pokračovací kurz

slouží k opakování, prohloubení, rozšíření nebo i pravidelnému trénování schopnosti senzoricky posuzovat pivo.  Z odborných studií totiž vyplývá, že senzorická paměť má trvání 2-3 měsíce. Pokud degustátoři nejsou pravidelně trénováni, rychle zapomínají senzorické vjemy.
Senzorický seminář II. obsahuje jednu nadstavbovou přednášku, která se věnuje přehledu a základní senzorické charakteristice řady zahraničních piv (Lagers, Ale, Stout, Porter, atd.), která nacházejí stále větší oblibu i na našem trhu. Většina času je však vyhrazena pro výcvik praktický.

Senzorická zkouška pro pivovarské hodnotitele

Zkouška pro pivovarské hodnotitele se skládá ze dvou částí. Ze zkoušky základních senzorických schopností a dále ze zkoušky vnímat a rozpoznat přirozené i cizí chutě a vůně v pivu. Je určena hlavně pro pracovníky v pivovarském oboru.
Po složení zkoušky se vydává osvědčení o způsobilosti provádět základní senzorické hodnocení piva.

 Detailmí náplně kurzů, zkoušek naleznete spolu s přihláškami  k účasti v Dokumentech ke stažení.