Absolvent rekvalifikačního kurzu s diplomem

Nové rekvalifikační kurzy – přihlášky

Nové  rekvalifikační kurzy , které probíhají dle akreditace MŚMT,  budou zahájeny na podzim  2019.

 

VII. běh kurzu  Pivovarnické a sladovnické práce  bude zahájen 6. října 2019,

II. běhu kurzu  Sanitační technik nápojových cest  bude zahájen 3. října 2019 

 

Přihlášky je možné zasílat průběžně do konce července 2019 (do naplnění kurzu).

Vstupní předpokladyukončené střední vzdělání, platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství, minimální věk 18 let

 

Metoda výuky: přednáška, procvičování, praxe 

Lektory jsou zaměstnanci VÚPS a pracovníci z pivovarsko – sladařské praxe.

Odborným garantem kurzu je Ing. Jaromír Fiala, Ph.D., fiala@nullbeerresearch.cz.

 

Další informace jsou na www.beerresearch.cz na samostatné stránce „Rekvalifikační kurzy“, a v Dokumentech ke stažení.

Informace o absolvoventech kurzu, kteří získané znalosti a dovednosti uplatňují v praxi lze nalézt na stránce Absolventi, ohlasy a v Kvasném Průmyslu začat tento seriál vycházet v loňském roce.