Vzdělávací seminář „HODNOCENÍ KVALITY JEČMENE A SLADU“

Ve Sladařském ústavu Brno proběhl 1. ročník semináře HODNOCENÍ KVALITY JEČMENE A SLADU.

Seminář , který se uskutečnil ve středu 22.5. 2019 , vznikl z požadavků praxe.  Zúčastnili se ho pracovníci  z různých oblastí potravinářského průmyslu a obchodu, kteří se ve své práci setkávají s problematikou  hodnocení kvality ječmene a sladu. Náplň semináře byla přizpůsobena jejich potřebám orientovat se v této oblasti a získat zejména praktické znalosti podložené základní teorií.

Seminář byl  podle reakcí účastníků velmi úspěšný.

Seminář obsahoval 3 bloky přednášek s následující tématikou.

I. blok Které znaky se stanovují u zrna ječmene?

Jak se vyrábí slady světlé a slady speciální?

Jaký je základní rozdíl mezi světlými a speciálními slady?

Podle jakých metodik se slady analyzují?

II. blok Které základní znaky se stanovují u světlého sladu a proč?

Které základní znaky se stanovují u speciálních sladů a proč?

Co se dozvíte z protokolu o zkoušce?

Jak napsat správně objednávku rozborů?

III. blok Mykotoxiny – jejich výskyt v ječmeni a sladu

Co by vás ještě mohlo zajímat…

procesní kontaminanty, pesticidy, alergeny, vitamíny, fenolické látky