Domů
English
Aktuality
Oznámení o konání řádné valné hromady 2017
Úterý, 17 Květen 2016 00:00
Představenstvo akciové společnosti  Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. 
se sídlem Praha 2, Lípová 15, PSČ 120 44, IČO: 60193697, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2383
svolává:
 ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ
na středu 21. června 2017 od 10.00 hodin do sídla společnosti (zasedací místnost, Lípová 15, Praha 2)

Úplné znění oznámení o konání valné hromady akcionářů včetně programu a všech náležitostí je k dispozici  jako dokument  Valná hromada 21.6. 2017 Pozvánka  (dokument ve formátu pdf v části Odkazy/Dokumenty ke stažení/Valné hromady).
 
Rekvalifikační kurz Pivovarnické a sladovnické práce
Další běh  rekvalifikačního kurzu  Pivovarnické a sladovnické práce, bude zahájem v říjnu 2017.

Příjem přihlášek na kurz -  do 31. července  2017.

Kurz probíhá dle stanoveného rozvrhu v rozsahu 121 hodin teoretické výuky a 180 hodin praktické výuky v průběhu 6 měsíců. Úspěšní frekventanti kurzu získají, kromě osvědčení o odborné způsobilosti  k řemeslné živnosti „Pivovarnictví a sladovnictví“, také certifikát "Vybraný posuzovatel pro senzorickou analýzu piva".

Výuka se děje v mikrobiologických a analytických laboratořích VÚPS, školících prostorech Výzkumného senzorického centra, čtvrtprovozních  a poloprovozních pivovarech VÚPS.  Lektory jsou pracovníci VÚPS a pracovníci z pivovarsko – sladařské praxe.

Další informace jsou na samostatné stránce "Rekvalifikační kurz" (v sekci Vzdělávání, školení)  věnované náplni kurzu.
Cena kurzu je 70.000 Kč plus DPH (DPH=0).

Termín rekvalifikačního kurzu:  od 1.10.2017 do 31.3.2018

Přihlášky a podrobnosti o  termínech jsou v Dokumentech ke stažení.

Odborným garantem kurzu je Ing. Jaromír Fiala, Ph.D.,  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Celý článek...
 
Soutěž Pivní speciál 2016

VÚPS jako odborný garant uspořádal již sedmý ročník soutěže speciálních a neobvyklých piv vyrobených pivovary v České republice  CEREVISIA SPECIALIS - PIVNÍ SPECIÁL ROKU 2016.  Letošního ročníku se zúčastnilo 12 pivovarů s  rekordním počtem 37 přihlášených značek piv.

Tradičně dvacetičlenná hodnotitelská komise, rozdělená na dvě subkomise, degustovala přihlášená piva.  První, dvanáctičlenný panel expertů, tj. grémium bylo složené z členů degustační komise VÚPS doplněné o nezávislé odborníky z dalších odborných institucí jako např. z VŠCHT Praha a Zemědělské univerzity v Praze. Druhý, osmičlenný panel byl sestaven z významných osobností, které pivo a pivovarskou problematiku dobře znají, ale nezabývají se jeho hodnocením profesionálně, jako jsou lékaři, novináři i manažeři.

Podrobnosti o soutěži jsou obsaženy v tiskové zprávě v Dokumentech ke stažení.

 
Video o práci ústavu
S historií i současností Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského se můžete nyní  seznámit i prostřednictvím nového informačního videa, které je na youtube v české i anglické verzi.
 
Senzorické semináře a zkoušky
VÚPS, a.s. pořádá v prostorách Výzkumného senzorického centra v Praze senzorické semináře a zkoušky. Senzorické centrum je vybavené nejmodernějším zařízením a jeho senzorická laboratoř spňuje požadavky normy ČSN ISO 8589.                                                                   
 
 Podrobnosti o termínech v sekci     Degustační kurzy, zkoušky
  detailmí náplně kurzů, zkoušek a přihlášky k účasti v Dokumentech ke stažení.
Celý článek...
 
Školení a semináře mikrobiologického oddělení VÚPS
Mikrobiologické oddělení VÚPS pořádá odborné semináře a školení pracovníků provozních mikrobiologických laboratoří. Školení je možné realizovat v zasedací místnosti VÚPS v Praze nebo v Brně, nebo po dohodě ve vhodných prostorech objednatele. Semináře jsou realizovány na 3 úrovních, dle požadavků zákazníka je lze kombinovat nebo rozšiřovat.
Kontaktní osoba: Ing. Petra Kubizniaková , Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: + 420 224 900 152.
Bližší podrobnosti naleznete oddíle Vzdělávání, školení.
  
 
Rozšíření sortimentu kvasničných kmenů
VÚPS se podařilo rozšířit sortiment  kvasničných kmenů, které nabízí pro výrobu piva. Kompletní aktualizovaný seznam dostupných kmenů naleznete zde (Dokumenty ke stažení / Služby, analýzy).
 
Prodej mladinového koncentrátu a kvasnic na VÚPS
S objednávkami a dotazy  logistického charakteru se obracejte na:

Dana Pražáková, tel. +420 224 900 162 , e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Kontaktní osobou pro technologické poradenství je  nadále:

Ing. Martin Slabý, tel. +420 224 900 170 , e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 
Strana 1 z 3