Domů Služby Technologie
English
Technologie

Ve Výzkumném ústavu pivovarském a sladařském pracují špičkoví odborníci vybavení odpovídající moderní technikou. Řada z nich má zkušenosti nejen z výzkumu a vývoje v laboratořích, ale i z průmyslové praxe.

Na pracovištích zabývajících se problematikou spojenou s technologií výroby sladu a piva jsou k dispozici zařízení na nejmodernější technické úrovni jako např. mikrosladovna a čtvrtprovozní i poloprovozní zařízení pro výrobu piva.

Zařízení umožňují připravovat meziprodukty, pivo či jiné nápoje s využitím širokého spektra surovin, vyvíjet a testovat nové výrobní postupy.

Např. poloprovozní varna s maximálním objemem 300 litrů patří k nejmodernějším varnám v Evropě. Filtrační a stáčecí linka dovoluje stáčet nápoje pod ochrannou atmosférou oxidu uhličitého s výkonem až 150 lahví/h včetně stabilizace.

Kvalifikace a provozní zkušenosti pracovníků spolu s danou technologickou základnou dovolují poskytovat technologické a technické poradenství nejen při řešení provozních problémů ve stávajících výrobních podmínkách zákazníků, ale zejména při zavádění nových technologií a při vývoji nových výrobků. Poskytují služby například v oblastech:

  • Inovace technologických celků a jejich uvádění do provozu - vypracování zadání pro nabídky dodavatelů a jejich vyhodnocení, objektivní garanční zkoušky
  • Spolupráce při vývoji nových výrobků včetně ověření nové technologie ve čtvrtprovozních a poloprovozních podmínkách
  • Zpracování návrhů na snižování výrobních nákladů za současného zachování charakteru značky
  • Postupy pro zajištění standardnosti výroby.
   
1 Sladařská technologie
2 Pivovarská technologie