Home About Us
Čeština
About us
 

Research Institute of Brewing and Malting (RIBM) is a modern organization with more than a century long tradition.

RIBM is a joint-stock company registered in the commercial record conducted at the City Court in Prague, section B, item 2383.

On commercial basis it provides high quality analytical, technological and consulting services to Czech breweries and malt-houses and also to other clients from the beverage and food industries.

The main field of activity of RIBM is   research and development (R&D).  RIBM is not a mere top service laboratory or technological testing unit but an establishment conducting both state- and privately-funded applied research projects. 

For more information regarding  history and present days of RIBM you can also watch video, which you can find on youtube.

As will be seen below, the company meets the definition of a research organization according to the Community Framework for State Aid for Research, Development and Innovations (2006/C 323/01).


According to the company statutes, Section 4, the object of business activity is:
a)  Research activity in the field of natural and technical sciences
b)  Production of beer and malt
c)  Evaluation of samples in the production of  beverages
d) Technical and technological consulting services in the production of malt, hop, beer and other beverages
e)  Consulting services in measuring and regulation techniques
f)  Operation of restaurants
g) Purchase of merchandise for its further selling
h) Organization of exhibitions
i)  Operation of a travel agency
j)  Operation of scientific and technical library
k) Publishing
l)  Tax advisory services

m) Technical advisory activity in food industry

The conditions for performing research activity are defined in Section 4a of the statutes.
(1) The main object of business of RIBM Research activity in the field of natural and technical sciences in the area of technical and technological production of malt, hop, beer and other beverages. Activities other than those given in Section 4 are pursued only for the purpose of effective use of the company assets in such a way that the research activities are not threatened.
(2) The company is obliged to settle to the end of the accounting period any possible losses caused by activities other than research ones, or terminate such activities before the beginning of the next accounting period.
(3) Extra-research activities are subject to separate accounting. The income and allowed costs of the research activity are also subject to separate accounting.
(4) The profits reached by research activities, minus the mandatory sum assigned to the reserve fund, is used solely for the support of research.

(5) The company does not vouch for, nor does it support commitments of other parties.


RIBM, PLC, is the publisher of - Kvasny prumysl  the only  profession-associated journal in the field of brewing and malting in the Czech Republic. Apart from it, it publishes also different non-periodicals – books and non-periodicals (The Brewer’s Year-Book, Barley Almanac and Hop Almanac, etc.).

The Institute has three subsidiaries residing on the premises of the Brewing Institute in Prague (Lípová 15, 120 44 Prague 2), Malting Institute in Brno (Mostecká 7, 614 00 Brno) and the Legislature facility (Korunní 106, 101 00 Prague 10).

 
(1) Hlavním předmětem podnikání společnosti je výzkumná činnost v oblasti
přírodních a technických věd na úsecích technické a technologické výroby sladu,
chmele, piva a ostatních nápojů. Jiná než výzkumná činnost uvedená v článku 4 je
prováděna pouze za účelem účinnějšího využití majetku společnosti a to tak, aby
nebyla ohrožena výzkumná činnost.
(2) Společnost je povinna vyrovnat do konce účetního období případnou ztrátu
vzniklou jinou než výzkumnou činností nebo učinit opatření k ukončení této činnosti
před započetím dalšího účetního období.
(3) Jiná než výzkumná činnost je odděleně účetně evidována. Odděleně jsou
zároveň účetně evidovány i příjmy a uznané náklady na výzkumnou činnost.
(4) Zisk společnosti dosažený výzkumnou činností je po případném povinném
přídělu do rezervního fondu využíván pouze k podpoře výzkumu.
(5) Společnost nezajišťuje a ani nezajistí závazky jiných osob.