Domů Produkty na výrobu piva Domácí výroba piva
English
Domácí výroba piva

Vaření piva v domácích podmínkách nebo domovarnictví, jak by v doslovném překladu  pojem homebrewing zněl,  je spíše postojem a touhou po něčem novém než prvním krokem na cestě stát se sládkem.

V současném přetechnizovaném světě, kde je kladený velký důraz na standardizaci, efektivnost a ekonomičnost, si můžete koupit výrobky špičkové kvality.  Vysoký stupeň dělby práce způsobuje, že se ztrácí přímá vazba mezi vlastní prací a výsledným produktem – výrobkem. Bohužel se ztrácí originalita a lidé v řadě případů nedocházejí naplnění svých vlastních tvůrčích ambicí. rozdelani-mladina-kybl

Proto v poslední době dochází k renezanci přístupu „udělej si sám“. To, co před řadou let bylo nutností, se dnes stává způsobem seberealizace. Vzhledem k sortimentu pomůcek a nástrojů, které jsou dnes dostupné je ale domácí „kutilství“ na zcela jiné úrovni.

V souladu s tímto trendem se rozrůstá i okruh těch, kteří si připravují v domácích podmínkách svoje vlastní pivo.  Výroba piva v domácích podmínkách je již přes 20 let oblíbenou zálibou např. v Austrálii, Kanadě a USA. 

Výrobní proces přípravy piva je ale poměrně složitý a zahrnuje několik technologických kroků. Pro řadu  z nich je třeba mít specielní zařízení, je třeba sehnat nakoupit suroviny a tyto odpovídajícím způsobem zpracovat.

 

Jsou dvě cesty jak si vařit pivo doma.

První  je „klasika“ - vařit si pivo ze stejných surovin jako v pivovarech - tedy ze sladu a chmele.
Realizovat "pivovar" doma bez patřičných znalostí a vybavení je poněkud obtížný úkol. Je sice mnoho „amatérů“, kteří ho zvládli, ale jistě potvrdí, že jejich cesta ke kýženému výsledku nebyla jednoduchá. Tento způsob přípravy piva v domácích podmínkách je proto vhodný pro ty, kteří chtějí pivo dělat pravidelně a hlavně mají možnosti vybudovat si příslušné technologické zázemí (na přijatelné úrovni).

Existuje ale možnost, jak vše dokázat i s velmi jednoduchým vybavením a minimálními znalostmi. Stejně jako při přípravě některých pokrmů používáme předpřipravené jednotlivé suroviny, směsi či polotovary a soustřeďujeme se na jejich finální úpravu, můžeme i v případě piva postupovat obdobně.

Druhou schůdnější cestou je využítí mladinového koncentrátu.

pridani_kvanic-kybelMladina je  výstupním produktem z varny, který se po ochlazení zakvašuje pivovarskými kvasnicemi, aby v průběhu hlavního kvašení (na spilce) a následného dokvašování (v pivovarském sklepě)  z něho vzniklo pivo.

Příprava kvalitní mladiny je energeticky nejnáročnější a z hlediska domácí realizace tou nejsložitější částí výrobních operací při výrobě piva.

Pokud se s výhodou použijeme „polotovar“ – mladinový koncentrát, máme jistotu, že máme kvalitní a vždy chuťově stejnou mladinu a můžeme se plně soustředit na hlavní kvašení a zrání piva. Tento postup je proto výhodný  pro začínající či pouze příležitostné vařiče, ale současně např. i pro provozovatele minipivovarů, kteří si chtějí výrobní proces zjednodušit a zefektivnit.

Ve světě se již vyrábí několik druhů koncentrátů  v různém stupni zahuštění - tj. v konzistenci od „medovité“ až po  tužší pastovitou. Koncentrát se rozdělává – ředí ve vodě v závislosti na tom, jak silně je zakoncentrován a podle toho, jaké pivo se má připravit.  Většinou jde o zahuštěnou sladinu ještě před procesem chmelení. Při přípravě piva je proto nezbytné ji před zakvašením ještě správně „nachmelit“


kvaseni-kybl-uprPatentovaný koncentrát (extrakt) VÚPS je ale skutečná mladina, která byla fyzikálními metodami speciálně zahuštěná. Zahuštěním vzniká  buď hustá medovitá pasta nebo je koncentrát usušen až do formy prášku. Zpracování probíhá za nízkého tlaku a nízkých teplot, takže nedochází k poškození nutričně hodnotných složek mladiny - především antioxidantů.

Při přípravě výchozí mladiny pro koncentrát VÚPS se  vychází z klasické dvourmutové dekokční technologie za použití nejkvalitnějších surovin vhodných pro výrobu Českého piva – tedy českých a moravských sladů z odrůd ječmene doporučených Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským pro České pivo a z českých chmelů odrůd ŽPČ a Sládek. Proto je tento produkt světově jedinečný. Obvykle vyráběné zahraniční koncentráty takovouto technologii totiž nevyužívají. Mladina je připravována tzv. infuzním rmutováním, které je levnější, ale ne zcela vhodné pro výrobu koncentrátů pro ležáky.

Mladinový koncentrát – extrakt VÚPS je vhodný zejména  pro výrobu piva českého typu.  (To však neznamená, že s ním nelze experimentovat a použít ho k přípravě jiných druhů piv.)

Plneni_PETPro výrobu piva v domácích podmínkách z uvedeného koncentrátu postačí nejzákladnější vybavení, které se vyskytuje v každé domácnosti – pitná voda, nádoby příslušné velikosti, pomůcky na míchání, odměřování objemu, nalévání či přepouštění, mycí prostředky a několik prázdných PET lahví pro dokvašování.  Protože při  použití koncentrátu se dostáváme ve výrobním procesu již za výstup z varny pivovaru, nádoby, které jsou potřeba nemusí být na vaření, ale již jen na kvašení – mohou jimi být tedy např. umělohmotné kýble či kanistry.

Jedinou nezbytnou podmínkou pro úspěšnou přípravu piva, kterou je třeba splnit, je zajištění odpovídajících teplot pro proces kvašení a dokvášení. Pro výrobu klasického spodně kvašeného ležáku se teploty  pro hlavní kvašení  pohybují mezi 8-15 oC. Optimální je spodní polovina tohoto  intervalu.   (I při vyšších teplotách lze však dosáhnout zajímavých výsledků.) Fáze zrání – dokvašování ležáku probíhá pak při nízkých teplotách 1-5 oC, kterých lze  dosáhnout téměř v každé běžné ledničce.

Díky surovinám a výrobnímu postupu je  chuť výsledného piva z mladinového koncentrátu jedinečná, sladová s lehkými ovocnými a chmelovými tóny s příjemný hořkým dozníváním.

Kvalitní , chutné a zdravé domácí pivo s řadou vitaminů, aminokyselin, stopových prvků a dalších biologicky aktivních a zdraví prospěšných látek si lze vyrobit  v nejrůznějších podmínkách – na chatách, chalupách, v selských usedlostech, rodinných domcích i v běžných bytech.

Ukazuje se, že umírněná konzumace piva je zdraví prospěšná. Nefiltrované kvasnicové pivo, které je výsledným  produktem domácí přípravy lze s trochou nadsázky označit  jako „vitaminovou bombu“.  Ale nejen konzumace piva, i proces jeho přípravy může být zdraví prospěšný. Psychické uvolnění při posezení s přáteli nad  vlastním výrobkem a pocit seberealizace při jeho výrobě jistě přispívají  k regeneraci sil a mohou být součástí aktivního odpočinku.


 Představu o tom, jak postupovat při  přípravě piva z mladinového koncentrátu VUPS v domácích podmínkách lze nalézt zde v návodu na jeho použití.

V České republice existuje řada obchodů  (zejména internetovských), kde můžete zakoupit suroviny, meziprodukty a pomůcky pro domácí výrobu piva. V některých z nich (např.  vasepivo.cz , ..) je k dostání i mladinový koncentrát z VÚPS. Můžete si ho však zakoupit přímo v našem  ústavu. Koncentrát si lze vyzdvihnout buď osobně v budově Pivovarského ústavu v Praze nebo Sladařského ústavu v Brně,  nebo ho lze dostat poštou na dobírku.

Současné ceny a podmínky dodávek jsou v oddílu Ceník-objednávky.

 

Podrobnější informace o mladinovém koncentrátu a kvasnicích pro výrobu piva dodávaných VÚPS jsou v oddlílech Mladinový koncentrát a Kvasnice.