Domů O nás Výroční zprávy
English
Výroční zprávy

 

Na počátku každého kalendářního roku   Výzkumný ústav pivovarský a sladařský a.s. vydává 

Ročenku - zprávu o činnosti ústavu za předchozí rok.rocenka_2009_titul_web

 

Zde jsou základní údaje o VÚPS,  informace jak o hospodaření a práci ústavu jako celku v daném roce, tak i o jednotlivých odděleních a jejich aktivitách.

 

 

V ročence lze nalézt podrobný přehled publikační činnosti včetně prezentovaných posterů a oponentních posudků stejně jako informace o dalších aktivitách pracovníků ústavu (pedagogická činnost, organizace seminářů, konferencí, soutěží piv ...)

 

 

 

 

Ročenky od roku 2006 jsou přístupné v elektronickém formátu pdf v části Dokumenty ke stažení
 

V téže části jsou zveřejňovány i   Výroční zprávy akciové společnosti Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.