Domů Produkty na výrobu piva Mladinový koncentrát - extrakt
English
Mladinový koncentrát - extrakt

 

VÚPS je výrobcem a dodavatelem patentem chráněného  mladinového koncentrátu - extraktu  pro výrobu piva.

Mladinový koncentrát - extrakt je speciálně zahuštěná pivovarská mladina. Je vyráběn buď ve formě medovité dobře rozpustné pasty, nebo jako prášek.

Z mladinového koncentrátu lze vyrábět kvalitní pivo jak v průmyslovém pivovaru tak i v podmínkách domácí výroby.

Mladinový koncentrát - extrakt jako surovina

Mladinový koncentrát  je surovinou pro výrobu piva.Ve světě se již vyrábí několik druhů koncentrátů, ale většinou jde o zahuštěnou sladinu ještě před procesem chmelení. Vyrábí se v různém stupni zahuštění - tj. konzistenci od „medovité“ až po  tužší pastovitou.

Patentovaný koncentrát VÚPS je fyzikálními metodami speciálně zahuštěná případně i následně  usušená mladina. To znamená, že představuje skutečný konečný výstupní produkt z varny pivovaru s tím jediným rozdílem, že je v polotekuté husté medovité nebo přímo práškové formě.

Mladina pro výrobu tohoto koncentrátu, se vyrábí klasickým dvourmutovým dekokčním varním postupem za použití nejkvalitnějších základních surovin – vybraných sladů nejčastěji původem z pěstebních oblastí Moravy a světoznámého chmele žateckého poloraného červeňáku. Koncentrát je proto vhodný pro výrobu nejkvalitnějších českých piv typu Pils (lager).


Výhody výroby piva z mladinového koncentrátu oproti výrobě ze základních surovin:

 • Zkušenostmi a pečlivostí výrobce je zajištěna pro každého zákazníka specifičnost a zároveň standardnost mladinového koncentrátu, a s tím související standardnost hotového piva;
 • značné snížení investičních nákladů jak pro nové pivovary, tak pro rekonstruované celky.  Ve srovnání s klasickým pivovarem pro výrobu piva ze základních surovin (není třeba příjem sladu, šrotovník na slad, váha sladového šrotu, ani klasická varna v pivovaru). Toto činí přibližně 50% z ceny pivovaru. Rovněž jsou kladeny menší nároky na technologické plochy;
 • nižší nároky na odborné vzdělání obsluhy technologických zařízení;
 • snadná manipulace a nízké přepravní náklady na jednotku sušiny extraktu (pytle, palety, barely), vysoký obsah sušiny extraktu a zanedbatelný obsah přepravované vody;
 • jednoduché celní řízení, koncentrát neobsahuje alkohol;
 • nízké nároky na klimatické podmínky dopravy;
 • nízká energetická náročnost výroby piva - odpadá příjem, čistění a šrotování sladu, rmutování a chmelovar a energeticky náročné chlazení mladiny, mladinový koncentrát je dobře rozpustný ve studené pitné vodě, následně se pouze zakvasí;
 • časová úspora představuje cca 85% pracovního času oproti klasické výrobě mladiny ze základních surovin, při stejné až lepší kvalitě piva;
 • ekologická šetrnost výroby - nevzniká odpadní mláto, ani kaly, které se musí běžně likvidovat. S tímto souvisí nižší zatížení odpadních vod;
 • odpadá prašnost při šrotování sladu a manipulaci se sladem a sladovým šrotem;
 •  komplexní technický a technologický servis VÚPS;
 • lze vyrobit širokou škálu typů piva.
 •  možnost vyrobit si  „svoje živé“ (kvasnicové pivo) pivo i v domácích podmínkách (v bytě, na chatě,…)
 

Pro jednoduchost výroby  zájem o tento produkt neustále roste, zejména v zahraničí (Austrálie, Canada, Island, Japonsko, Peru, USA, Rusko, Vietnam, Nový Zéland)

Speciální mladinové koncentráty

K tradičnímu mladinovému koncentrátu pro výrobu piv typu lager (Pils) mohou být na přání  vyrobeny i speciální koncentráty pro výrobu piva pšeničného (např. v Německu známého jako Hefe Weizenbier), piva tmavého – dark , případně specielně ochucené,

Výroba speciálů je však možná pouze pro velkoodběratele.