Domů Rekvalifikační kurz Pivovarnické a sladovnické práce
English
Rekvalifikační kurz Pivovarnické a sladovnické práce
 Další běh (IV.) rekvalifikačního kurzu  Pivovarnické a sladovnické práce, bude zahájem 1. března  2018    (následovat bude V. běh  s datem zahájení 1. října 2018).

Kurz probíhá dle stanoveného rozvrhu v rozsahu 121 hodin teoretické výuky a 180 hodin praktické výuky v průběhu 6 (7) měsíců. Úspěšní frekventanti kurzu získají, kromě osvědčení o odborné způsobilosti  k řemeslné živnosti „Pivovarnictví a sladovnictví“, také certifikát "Vybraný posuzovatel pro senzorickou analýzu piva".

Výuka se děje v mikrobiologických a analytických laboratořích VÚPS, školících prostorech Výzkumného senzorického centra, čtvrtprovozních  a poloprovozních pivovarech VÚPS.  Lektory jsou pracovníci VÚPS a pracovníci z pivovarsko – sladařské praxe.

Další informace jsou na samostatné stránce "Rekvalifikační kurz" (v sekci Vzdělávání, školení)  věnované náplni kurzu a v Dokumentech ke stažení