Domů Projekt MUSE-Tech
English
Projekt MUSE-Tech
MUlti SEnsor Technology for management of food processes - MUSE-Tech_logo
projekt  7. rámcového programu EU.  VÚPS je jedním z partnerů projektu s akronymem MUSE-Tech, projektu č. 613665 z výzvy FP7-KBBE-2013-7-single-stage. Projekt byl zahájen 1.10. 2013 doba jeho trvání je 36 měsíců. Na projektu se zúčastní 12 partnerů ze 6-ti zemí EU (Španělsko, Velká Británie, Finsko, ČR, Holandsko, Itálie, Česká republika). Cílem projektu je vývoj multifunkčního senzorového systému, v kterém budou integrovány 3 typy senzorů - rozprostřené teplotní čidlo, optický systém QIVNIR a fotoakustická čidla. Systém je vyvíjen pro použití v potravinářském průmyslu.  Jako jedna z hlavních úloh VÚPS  v tomto projektu je koordinace a provádění testování a kalibrování MSD systému v podmínkách pivovarství - v podmínkách varny pivovaru. VÚPS je vedoucím tohoto pracovního balíčku. Podrobnosti o projektu jsou uvedeny na www stránkách projektu.