English
projekt SLARA

SLARA-logo

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský je jedním z partnerů v projektu CZ.1.05/3.2.00/12.0236 (ED3.2.00/12.0236) s názvem „Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu“, na který poskytlo dotaci MŠMT  rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), výzva 4.3 – Vybavení odborných a vědeckých oborových knihoven.

Mezi hlavní cíle projektu  s akronymem "SLARA" (angl.: Specialised Library of Applied Research in Agriculture) patří:
  • vytvoření moderního, funkčního a plnohodnotně vybaveného knihovnicko-informačního centra, které bude poskytovat vědecko-výzkumným pracovníkům i odborné veřejnosti přístup k nejvyspělejším znalostem z oblasti zemědělství, potravinářství, lesního hospodářství a souvisejících oborů;
  • vybavení knihovny nejuznávanějšími databázemi elektronických informačních zdrojů a vybranými tématickými oblastmi souvislé časopisecké a monografické řady, pokrývající svou strukturou základní potřeby výzkumu v agrárních oborech;
  • rekonstrukce a modernizace vybavení jednotlivých knihoven členů konsorcia.
 Partnery  v  projektu jsou:
- Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.,

 Bližší podrobnosti jsou uvedeny na www stránkách projektu.