Domů Vzdělávání, školení Projekt Inovace ZVT
English
Projekt v OP Vzdělání pro konkurenceschopnost

 

OP-_VK-Tranf-Inov_Brno

 

Jedním z projektů podpořených v rámci 31. výzva OP Vzdělání pro konkurenceschopnost, která byla zaměřena na oblast podpory 2.4. Partnerství a sítě, je projekt nazvaný PODPORA TRANSFERU INOVACÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ A OBLASTI BIOENERGIÍ  DO PRAXE. Projekt byl zahájen 1. února 2012, potrvá dva roky a bude realizován partnerskou sítí propojující tři významné moravské univerzity, prestižní zemědělské výzkumné ústavy, Moravskoslezský energetický klastr a jihomoravské Město Velké Pavlovice. Hlavním cílem projektu je podpořit vzájemnou spolupráci při transferu inovací v zemědělství, potravinářství a bioenergetice  ( podrobnosti  na stránkách projektu www.inovacezvt.cz).

Konzorcium pod vedením Zemědělského výzkumu,spol. s.r.o. si klade za cíl vytvořit a propojit organizace špičkového výzkumu s pracovišti aplikačního sektoru a veřejné správy, vytvořit odborné zázemí rozvoje lidských zdrojů pro činnost v klastrech a platformách agrárního výzkumu a bioenergetiky a motivovat mladé vědce a studenty praktickými ukázkami využití výsledků VaV v praxi.

 Partnery projektu jsou Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, zastoupená Ústavem technologie a mikrobiologie potravin a Ústavem biochemie a chemie potravin, Fakulty technologické; Mendelova univerzita v Brně zastoupená Ústavem pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství Fakulty Agronomické; VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, zastoupená centrem ENET podpořeném v rámci druhé prioritní osy OP Výzkum a vývoj pro inovace; dále Město Velké Pavlovice, Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.;  Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. zastoupený svým brněnským pracovištěm; dále Agritec Plant Research s.r.o..a Moravskoslezský energetický klastr, občanské sdružení.