Domů O nás Struktura ústavu Analytická zkušební laboratoř Pivovarský ústav Praha
English
   
Analytická zkušební laboratoř - Pivovarský ústav Praha
je akreditována podle ČSN EN ISO/IEC cl1309akred17025 národním akreditačním orgánem
Českým  institutem pro akreditaci, o. p. s., č. reg. 1309

Předmětem akreditace je stanovení základních kvalitativních parametrů a obsahu cizorodých látek ve sladu, pivu, jeho surovinách, meziproduktech, nápojích a dalších výrobcích.

 

Laboratoř je vybavena špičkovou přístrojovou technikou. Provádí kontrolu kvality pivovarských surovin, meziproduktů, hotového piva, nealkoholických nápojů i dalších potravin a materiálů podle konkrétních požadavků. Kontroluje dodržení limitů na obsah cizorodých látek, kontaminantů, aditiv a konzervačních látek podle platných předpisů ČR resp. EU (např. podle zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích v platném znění pozdějších úprav a podle příslušných prováděcích vyhlášek v platném znění) příp. požadavků zahraničního obchodního partnera.

   

 Rozbory prováděné AZL-PÚ Praha jsou uznávány kontrolními i hygienickými orgány ČR i v zahraničí, přičemž výsledky jsou sdělovány výhradně zadavateli. VÚPS a.s. je zmocněn k vydávání protokolů o zkoušce vyhláškou Ministerstva spravedlnosti.

AZL-PÚ se pravidelně účastní zahraničních i domácích mezilaboratorních porovnání (kruhových testů). Navíc pracovníci AZL sami tyto testy pořádají, a to jak tuzemské, tak i zahraniční (např. ing. V. Kellner, CSc. v rámci Analytické komise EBC Pivo a mladina).

Každoročně se pořádají a vyhodnocují čtyři kola mezilaboratorních porovnávacích zkoušek pro pivovarské laboratoře. Zkoušek se účastní více než třicet laboratoří z Česka a Slovenska. Testované rozbory: extrakt zdánlivý a skutečný, alkohol, původní extrakt mladiny, barva, pH, hořké látky, zákal, oxid uhličitý.

 

Analytická zkušební laboratoř provádí na zakázku specializovaný výzkum jak v oblasti analýzy cizorodých látek a senzoricky aktivních látek, tak v oblasti vývoje, příp. modifikace analytických metod.

 

A ZL je tvořena oddělením speciálních analýz (OSA),  oddělením základních analýz (OZA) a oddělením technologických analýz, které zahrnují následující skupiny: 
 Plynovou chromatografii a hmotnostní spektrometrii  
Kapalinovou chromatografii
Atomovou absorpční spektrometrii
Základní analytiku piva
Technologické analýzy

vedoucí laboratoře:

sekretariát:

RNDr.  Jana Olšovská, Ph.D. Eva Lužnická
tel.: +420 224 900 150 ttel: +420 224 922 111, 224 900 151
fax: +420 224 900 155
fax: +420 224 900 155
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
sekretariát