English
Odborné komise

 

Odborníci VÚPS se aktivně podílejí na činnosti řady odborných komisí a společností přispívají tak k rozvoji daného oboru. Některé příklady jsou uvedeny níže.


Komise pro seznam doporučených odrůd ječmene (V. Psota - předseda)

Odrůdová komise MZe ČR (V. Psota)

Společnost experimentální biologie rostlin (V. Psota)

Komise jakosti rostlinných produktů ORV ČAZV (V. Psota - předseda)

Odbor rostlinné výroby ČAZV (V. Psota)

Odbor výživy obyvatelstva a jakosti potravin ČAZV (P. Čejka, J. Čulík, M. Jurková)

MEBAK (J. Čulík)

EBC - Komise pro ječmen a slad (K. Kosař)

Brewers of Europe – Beer Safety IMT (V. Hönigová)

Česká chemická společnost (P. Čejka, J. Čulík, M. Jurková, R. Mikulíková)

Programová komise Výzkumného programu Ministerstva zemědělství ČR (A. Mikyška)

Rada pro biotechnologie Ministerstva zemědělství ČR (A. Mikyška)

 

V rámci spolupráce se středními a vysokými školami působí pracovníci ústavu i jako externí učitelé (V. Psota) a ve  zkušebních  komisích ( např. V. Psota ve  zkušební komisi pro státní zkoušky a obhajoby disertačních prací v doktorském  studijním  programu "Speciální  produkce  rostlinná"  (41- 02-9)  na  Agronomické fakultě Mendelovy univerzity  v Brně.