Domů Degustační kurzy, zkoušky
English
Laboratorní praxe

 

Měření, zpracování dat a vyhodnocení výsledků je každodenním chlebem pracovníků laboratoří VÚPS. Dvě analytické laboratoře na ústavu prošly systémem akreditace, kde musely splnit náročná kritéria posouzení způsobilosti (akreditace) laboratoře k provádění analýz.

Pracovníci laboratoří i díky tomu velmi dobře ovládají jak  teoreticky, tak  prakticky veškeré úkony a postupy nezbytné pro kvalitní  práci laboratoří. Ty nespočívají pouze v umění obsluhy moderních přístrojů, dovednosti práce s laboratorními pomůckami, chemikáliemi nebo ve znalosti postupů při jednotlivých rozborech. Nedílnou součást tvoří metody vyhodnocení výsledků, jejich zpracování, archivace, otázky týkající se metrologického ověřování přístrojů, kalibračních standardů a další.

Na základě bohatých znalostí a zkušeností poskytují lektoři VÚPS konzultace a pořádají semináře určené zejména pro pracovníky z pivovarsko-sladařských laboratoří či obecně laboratoří potravinářského průmylu. Zde se probírají otázky spojené právě s provozem akreditované laboratoře a diskutují se témata jako:

 - systém kvality,
 - postupy řízené dokumentace             
 - validace metod, nejistota měření
 - návaznost chemických měření
 - zkoušky způsobilosti.

 

Kurzy s touto tématikou jsou pořádány nepravidelně (termíny jejich konání jsou s předstihem zveřejňovány jak v této části, tak v sekci Aktuality). Termíny je  možné dohodnout individuálně.

Rozsah a obsah lze modifikovat podle přání zájemců.