Domů Vzdělávání, školení Mikrobiologické semináře, kurzy
English
Pivovarská škola

Piv_Skola_zahlavi_barev

 

VÚPS, a.s. získal v roce 2006 na projekt JPD3/263 "Školicí a informační středisko – Pivovarská škola" dotaci ze státního rozpočtu ČR v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

„Základním cílem projektu je přenos informací mezi VÚPS, a. s. a spolupracujícími pracovišti výzkumu, školství, výroby, médii atd. Naplněním tohoto cíle dojde k posílení spolupráce vědy, výzkum a průmyslu v oblasti pivovarství s cílem zvýšení konkurenceschopnosti. Systematicky tak bude zvyšována kvalifikace řídících i odborných pracovníku pražského pivovarství, studentů VŠCHT Praha a SPŠPT i mladých vědeckých pracovníku. Cílem je urychlení a zkvalitnění přenosu poznatků mezi vědecko-výzkumnou a průmyslovou sférou.“

VÚPS zajišťuje komplexně analytický a technologický servis v oblasti ječmene, sladu, chmele, kvasinek a piva pro výrobce surovin a nápojů. Výsledky jsou prezentovány při oponentních řízeních nebo seminářích a školeních. Stálými partnery při těchto akcích jsou zástupci Českého svazu pivovaru a sladoven, VŠCHT Praha, výrobci piva v Praze, SPŠPT Praha, pražští novináři všech významných deníků atd.

Projekt Pivovarská škola nabízí ucelený systém školení a kursů pro pracovníky v oboru, studenty a profesory Střední průmyslové školy potravinářské technologie (SPŠPT), studenty a profesory Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT Praha), doktorandy VŠCHT Praha apod. Projekt umožnil  propojení sledovaných skupin, vzájemný přenos informací, doplňování odborných znalostí pro zúčastněné.


Tematickou náplní programu bylo:
►problematika legislativy (ČR i EU) v oblasti jakosti, zdravotní nezávadnosti výrobku, ochrany životního prostředí, v problematice odpadů, obalů, hygieny, bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci (novinky nad rámec zákonných povinností), ekonomického a právního poradenství, v problematice požadované certifikace, auditů apod.
►seznamování s nejnovějšími výsledky vědecké a výzkumné práce v oboru, zejména v oblastech inovací technologií a výrobků, problematika piva, surovin, zejména ječmene, sladu a chmele, analytických metod a jejich aplikace, mikrobiologie, domácí výroby piva
►seznamování se současnými publikacemi v zahraničním odborném tisku

 

V rámci projektu vznikla série článků z oblasti sladařství a výroby piva.

Kurzy senzoriky, které se při Pivovarské škole rozeběhly, pokračují i dnes jako degustační kurzy, semináře a lze složit i příslušné zkoušky.

Díky  projektu Pivovarská škola byla realizována  řada školení, seminářů a dalších vzdělávacích aktivit .