Domů Výzkumné senzorické centrum
English
Napsali o nás
2017
Otevře se čínský trh českému sladu?
 Exportéři českého sladu budou možná již v průběhu roku 2018 moci exportovat do Číny. Vyplývá to ze závěrečného vyjádření vedoucího expertní mise čínského kontrolního úřadu AQSIQ (General Administration for Quality Supervision and Quaratine of the People´s Republic of China, na úrovni ministerstva), která ve dnech 25.06.-01.07.2017 navštívila ČR
prosinec 2013.
Bližší podrobnosti o misi, na jejíž organizaci se podílel i VÚPS, a.s. lze nalézt zde.

2013

Pivo je zdravější a lepší.  Coje senzorická analýza?  Co lze objektivně změřit ze vzorku piva?

Takovéto titulky jsou v článku v časopise Květy, kde v čísle 48/2013 na stránkách 24 a 25 uveřejnil I. Podskalský reportáž o Výzkumném senzorickém centru otevřeném ve VÚPS. Článek, který je doprovázeném  ilustrativními fotografiemi, přibližuje populární formou široké veřejnosti práci odborníků ústavu v Senzorické i Analytické laboratoři.


říjen 2013
Značný ohlas v médiích mělo otevření Výzkumného senzorického centra v Praze, které vzniklo na VÚPS.  Zprávu ČTK  pod různými titulky převzala řada periodik.
Např.  České novinyFinanční noviny , Automatizace v potravinářství - "V Praze otevřeli centrum pro výzkum a testování potravin".
O tom, že "Unikátní senzorické centrum v Praze objektivně zhodnotí kvalitu (nejen) piva" informoval portál o vodě Naše voda.
Na aktuálně.cz  jste se mohli dovědět, že "Vznikne mapa českého piva. Laboratoř ukáže, co v něm je."
V Lidovky.cz  byl titulek  "Praha má centrum pro výzkum a testování potravin" jentodobre.cz oznamovalo "V Praze funguje centrum pro testování a výzkum potravin".
 Agronavigator zveřejnil článek "Unikátní Výzkumné senzorické centrum v Praze zahajuje". Pod týmž titulkem byly zveřejněny články na PadoraiDNES.cziProsperita.cz , StyleMagazin.cz .
Technický týdeník zveřejníl dne 22.10. 2013 na str. 3 článek Chemický obraz chutí a vůní.
Fotografie ze Senzorického centra byly zveřejněny na portálu vitalia.cz.
Metropol TV odvysílala 16.10. 2013 reportáž o Centru pro výzkum a testování potravin.
Reportáž o z prostor centra byla zveřejněna i na celostátní TV NOVA v hlavních večerních zprávách dne 16.10. 2013.

červenec 2013

České pivo obsahuje více zdraví prospěšných látek

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský (VÚPS) zveřejnil nové poznatky o složení českého piva. Analýzou 38 vzorků piv plzeňského typu potvrdil jedinečné vlastnosti českého piva, které ukazují, že české pivo má více zdraví prospěšných látek než zahraniční. Dlouhodobé výzkumy ukazují, že umírněná konzumace českého piva může mít pozitivní vliv na prevenci řady civilizačních chorob, snižuje riziko aterosklerózy, snižuje stres, podporuje krevní oběh, některé složky obsažené v pivu (například xantohumol a isoxantohumol) mají protinádorový a antibakteriální charakter. České pivo obsahuje výrazně větší obsah vitamínů skupiny B, než piva zahraniční, a díky svému vyváženému obsahu iontů je právem považováno za iontový nápoj.
Článek autorů Hönigová, Olšovská, Mikyška, Čejka z VÚPS s názvem "Chráněné zeměpisné označení České pivo - záruka zvýšeného obsahu zdravotně prospěšných látek", který výše uvedené poznatky objasňuje, byl publikován v časopise Potravinářská Revue, 5/2013. Odkazuje se na něj řada dalších zdrojů, jako např.

duben 2013
Pitelnost piva z pohledu vědy
Obsáhlý rozhovor o obsahu pojmu pitelnost, faktorech, které ji ovlivňují a o dosavadních výsledcích jejího odborného zkoumání byl uveřejněn v časopise BEVERAGE and gastronomy 3-4/2013. V rozhovoru uvedné pojmy a problematiku s tím spojenou objasňují  Ing. Jana Olšovská,Ph.D a Ing. Pavel Čejka,CS. z analytické a zkušební laboratoře VÚPS.

duben 2013  
Pivo Celia je zdravé dítě
Historie vzniku piva Celia - piva bez lepku  a to jak úspěšně se v současnosti prosazuje na trhu  v České republice a v zahraničí  je popsáno v článku publikovaném v Potravinářské Revue 2/2013. Autorem článku je Ing. Josef Škach, CSc. , bývalý pracovník VÚPS, který byl vedoucím projektu, v jehož rámci bylo toto pivo vyvinuto.

prosinec 2011
Historie Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského
Podrobný popis historie Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského od 19. století až po současnost je popsána v Potravinářské Revue 7/2011

listopad-prosinec 2011
Výzkum našich vědců potvrdil další významné specifikum Českého piva

V mnoha médiích byla uveřejněna tisková zpráva ČSPS z 23. listopadu 2011, že českým vědcům se podařilo v rámci vědeckého výzkumu poprvé určit rozdíl mezi ječmenem vhodným pro výrobu Českého piva a pro jiné použití.

Podařilo se přesně definovat pozitivní vlastnost některých našich ječmenů, která bývala starými sládky u nás obecně formulována jako „skrytá vlastnost českých ječmenů a sladů“. Zásadním způsobem tak bude ovlivněna možnost ještě přesněji definovat České pivo a též určovat, které odrůdy sladovnického ječmene jsou pro tento druh piva vhodné. To umožní efektivnější ochranu producentů piva v České republice před nežádoucími napodobeninami. U projektu, na němž se podíleli Vratislav Psota a Alexander Mikyška z Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského a R. Čmelík a J. Chmelík z Ústavu analytické chemie AV ČR, bylo zahájeno řízení o uznání patentu.

Celá tisková zpráva je na stránkách Českého svazu pivovarů a sladoven.

září 2011
Ladislav Černý uveden do Síně slávy českého pivovarství a sladařství
V řadě periodik byla zveřejněna zpráva o tom, že Český svaz pivovarů a sladoven již podeváté ocenil významné odborníky a osobnosti v pivovarském sektoru za jejich celoživotní dílo uvedením do Síně slávy českého pivovarství a sladařství. Stalo se tak u příležitosti svátku svatého Václava, patrona českých sladovníků a pivovarníků na Svatováclavské slavnosti českého piva,  Do Síně slávy byl tentokrát uveden i dlouholetý pracovník VÚPS Ing. Ladislav Černý. Tento významný pivovarský odborník se v posledních letech věnoval především procesu harmonizace našich předpisů s právem Evropské unie. 

leden 2011

Výroční ceny F. O. Poupěte 2010 uděleny dvěma výjimečným projektům spojujícím vědu s praxí.

Český svaz pivovarů a sladoven vyhlásil držitele Výroční ceny F. O. Poupěte.  Cena je udělována jednotlivci nebo skupině osob za významný počin roku v českém pivovarství a sladařství.

Byly uděleny 2 ceny:

- první z nich patří Vydavatelství Vysoké školy chemicko-technologické v Praze za vysokoškolskou publikaci PIVOVARSTVÍ kolektivu autorů prof. Ing. Gabriela Basařová, DrSc., doc. Ing. Jan Šavel, CSc., Ing. Tomáš Lejsek, CSc. a Ing. Petr Basař, MBA.,

- druhou obdržel Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s., za výzkum a vývoj unikátní technologie umožňující bezpečnou výrobu piva pro celiaky a Žatecký pivovar, spol. s r. o., který ve spolupráci s VÚPS, a. s., bezlepkovou technologii zavedl a vyrobil první šarže piva, které představil na trhu pod názvem CELIA.

Stručnou Informaci o této poctě přinesla řada médií jak regionálních tak i  celostátních. Bližší podrobnosti jsou na webu např.v:  tiskové zprávě na stránkách  ČSPS foodservice , gastroprofesor, agroweb , filmový záznam z udílení ceny lze najít na facebooku.

Obsáhlý článek s fotografiemi věnovala udělení ceny Potravinářská revue 1/2011 na stranách 16 a 17.

Podrobnosti o problematice výzkumu a vývoje piva pro celiatiky se dočteme ve článku "I celiakové  už mohou uhasit žízeň kvalitním pivem"  , jehož autorem je sám vedoucí vývojového týmu Ing. Josef Škach CSc.. Článek byl  publikován v témže časopisu na stranách  19, 20 a 21.


Čeští výzkumníci a pivovarníci opět bodují!   Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s., (VÚPS) úspěšně dokončil výzkum a vývoj technologie umožňující bezpečnou výrobu piva pro celiaky.

Projektový tým VÚPS, a. s., pod vedením Ing. Josefa Škacha, CSc., vytvořil unikátní technologii, kdy hlavní surovinou vyrobeného piva pro osoby trpící celiakií zůstává český slad.  Projekt, který byl realizován za finančního přispění Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, je příkladem převedení výsledků výzkumu do praxe.

 „Nové pivo nejenže splňuje nejpřísnější limity na obsah látek nebezpečných pro osoby postižené intolerancí k lepku, ale navíc si zachovává všechny charakteristické chuťové vlastnosti piva českého typu,“ uvedl RNDr. Karel Kosař, CSc., ředitel Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského v Praze. „To je velmi pozitivní posun v nabízené škále produktů s označením bezlepkové pivo, dosud dostupné v České republice výhradně z dovozu.

Bezlepková piva na trhu sice již jsou, ale nejdou s klasickým pivem chuťově vůbec srovnávat, protože se vyrábějí  z kukuřice, prosa nebo rýže

Novinka – pivo pojmenované Celia, které v licenci vyrábí nyní Žatecký pivovar,  je však výjimkou. Hlavní surovinou je i nadále český slad. Nápoj tak má vlastnosti typického českého ležáku – bohatou bílou pěnu, zlatavou barvu, sladovou vůni či osvěžující říz.


Takto a podobně informovala média o úspěchu VÚPS na internetovských portálech:

bezlepkova dieta.cz  (k přečtení zde),   svet-potravin.cz (k přečtení zde),    mediafax.cz  (k přečtení zde),   magazin.ceskenoviny.cz  (k přečtení zde)  veda-a-technika.eurozpravy.cz (k přečtení zde),    regiony24.cz  (k přečtení zde),   financninoviny.cz (k přečtení zde),    tn.nova.cz (k přečtení zde),   tyden.cz (k přečtení zde),   usti.idnes.cz  (k přečtení zde),   ahaonline.cz  (k přečtení zde),   profit.cz  (k přečtení zde),   moravskehospodarstvi.cz  (k přečtení zde).

Na   Ceskenoviny.cz byl zveřejněn videozáznam z tiskové konference týkající se bezlepkového piva. 

Velký ohlas byl i v "klasickém" tisku:

23. 9 2010 - týdeník Svobodný hlas

Pro milovníky piva máme další dobrou zprávu: Žatecký pivovar se stal na základě uzavřené smlouvy s Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským jediným výrobcem bezlepkového piva v Čechách, s názvem Celia. VÚPS vyvinul technické řešení, jehož předmětem je způsob výroby piva pro osoby trpící celiakií a všechny, kteří musí dodržovat bezlepkovou dietu.....

8.10. 2010 - deník Aha!

.... čeští pivovarníci opět bodují! Vyvinuli pivo bez lepku – pro pivaře s nesnášenlivostí lepku. Začalo se vyrábět v Žatci a už o něj projevili zájem v Americe.....

8.10. 2010 - Chomutovský deník

.. Žatecký pivovar začal vařit nové pivo Celia. První český speciální chmelový nápoj pro celiaky vymyslel Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, Žatecký pivovar jej začal vařit a prodávat v minulých dnech.....

11.10. 2010 - Haló noviny

... na trh míří první české pivo určené pro lidi trpící celiakií. Hořký mok s minimálním obsahem lepku vyvinuli ve Výzkumném ústavu pivovarském a sladařském, výrobcem je Žatecký pivovar.....

12.10. 2010 - Technický týdeník

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský (VÚPS) úspěšně dokončil výzkum a vývoj patentované technologie, umožňující bezpečnou výrobu piva pro celiaky....

15.10. 2010 - Newsletter Regal

... VÚPS, a.s. úspěšně dokončil výzkum a vývoj technologie umožňující bezpečnou výrobu piva pro celiaky....

21.10. 2010 - The Prague Post

Zveřejnil dva články o pivu, jeden z nich o novince na trhu - bezlepkovém pivu Celia z Žateckého pivovaru, které vyvinul Výzkumný ústav pivovarský a sladařský v Praze.....

25.10.  2010 - týdeník Profit

.... unikátní české bezlepkové pivo pro celiaky vyvinul Výzkumný ústav pivovarský a sladařský (VÚPS).....

29.10. 2010 - týdeník Svobodný hlas
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský dokončil výzkum a vývoj technologie umožňující výrobu piva pro celiaky. Výsledkem je technologie, která umožní, aby hlavní surovinou vyrobeného piva pro osoby trpící celiakií zůstal český slad .......


Kde se pivo vaří ....

Na rohu ulic Ječná a Lípová na Novém městě pražském stojí poněkud nevábná budova, jejíž strohé rysy prozrazují funkcionalistické vlivy. Vevnitř jsou ovšem prostory příjemnější a ......

Článek o Výzkumném ústavu pivovarském a sladařském publikovaný v  Newsletter Inte-Infrormatics Group                                                                                          ........................  k přečtení v češtině nebo  angličtině


Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. - 120 let ve službách oboru
........... Výzkumný ústav pivovarský a sladařský patří mezi nejstarší výzkumné ústavy na našem území. Tato skutečnost je nejlepším důkazem pro tvrzení. že přes veškerý výzkum a vývoj, kterým prošel pivovarsko-sladařský obor, je stále co zkoumat. ......
........ zůstává i v prvním desetiletí 21. století užitečným pomocníkem pivovarsko-sladařského oboru a strážcem tradic českého typu piva, které je ve světovém měřítku unikátním produktem svého druhu.

Takto začíná a končí článek popisující ústav, který byl u příležitosti  jeho 120.  výročí založení  uveřejněný v časopisu Vesmír  ( Vesmír 87,1, 2008, 52-53)                                 


Pivo nemá být nudné, nýbrž pozoruhodné.

........... To, zda nám pivo chutná či nikoliv, poznáme všichni, kdo si rádi piva čas od času zavdáme, ale odhalit jemnější nuance a přisoudit konkrétnímu pivu konkrétní stupeň na žebříčku kvality, to umí jen degustátor. A my se ptáme ing. Pavla Čejky, CSc., manažera kvality AZL Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s., v Praze: 

Článek o degustování piva na VÚPS, který byl zveřejněn v roce 2009 v Hospodářských novinách na HN.IHNED.CZ                                                                                                             .................................. k přečtení zde 


Mladinový koncentrát české provenience pro výrobu piva českého typu
..... V druhé polovině osmdesátých let minulého století vznikl nápad vyvinout koncentrát pivní mladiny s obsahem plzeňského sladu. Nápad se uskutečnil a byl završen přihlášením užitného vzoru, registrací a udělením patentu ....

Článek vyšel v časopisu Vesmír,  popisuje úspěšný produkt - mladinový koncentrát, který byl vyvinutý ve VÚPS. Dočtete se zde (Vesmír 87,2,2008,76-79), jaké jsou výhody výroby piva z mladinového koncentrátu zejména v mini a mikropivovarech či přímo v domácích podmínkách. Pivo z koncentrátu získalo  několik mezinárodních ocenění. Výroba a prodej koncentrátu jsou spojeny s nezbytnou komerční činností ústavu, kterou provozuje v tržně orientovaném hospodářství ČR.

Pivovar poloviční, ale pivo celé
Tak zní titulek krátkého sdělení o úspěchu VÚPS, který získal za mladinový koncentrát zlatou medaili s diplomem na největší průmyslové výstavě v jihovýchodní Asii - Vietnam Expo 2005. Publikováno ve Vesmír 84(10), 2005, 575.


České pivo poznají i z jeho kapky

Kapka piva, množství, které nelze ani ochutnat, stačí odborníkům z Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského k tomu, aby mezi různými pivy poznali to české. Práce a zaměření ústavu je však daleko širší než jen ochutnávání piv.

Pohled na pivo z různých stránek,   Spolupráce s výrobci surovin,   Kvasinky,   Pivo jako lék?,   Pivo v prášku?,  Vietnamci a české pivo,   Máte hospodu daleko?

Tak  zní titulek, záhlaví a názvy jednotlivých kapitol v článku  zveřejněném v sekci „věda a výzkum“ v časopisu Eurozpravodaj (Eurozpravodaj 5 (1), 2006, 80-81).


 

Exkurze do odborné knihovny Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a. s.

Asi by nikoho nenapadlo, projížděje kolem Pivovarského domu v Ječné ulici, že za svými zdmi ukrývá nejen malou varnu piva, ale také odbornou knihovnu, která je úzce spjata s vývojem našeho pivovarnictví a sladařství .........   Knihovna uchovává a zpřístupňuje odbornou literaturu z oborou pivovarnictví a sladařství. Knihovní fondy zahrnují některé unikátní a jinde nedostupné informační zdroje ....


Exkurzi do ústavu a jeho knihovnu popisuje pražská organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR v elektronickém časopisu informační společnosti IKAROS                        .................................. k přečtení zde


Klimatické změny změní chuť českého piva?

Vypěstovat kvalitní ječmen je při současných výkyvech počasí stále obtížnější, sladaři se rozhlížejí po nových plodinách. České pivo by mohlo mít za pár let poněkud jinou chuť, než tu, na kterou jsou zvyklí domácí pivaři. Kvůli zhoršujícím se klimatickým podmínkám je totiž možné, že se pivo bude vařit nejen z ječmene, ale také například z cizrny...

Publikováno 2007 na portálu  scienceworld.cz                                                  .................................. k přečtení zde