Pozvánka na řádnou valnou hromadu VÚPS,a.s. dne 15.6. 2018

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akciové společnosti Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. se sídlem Praha 2, Lípová 15, PSČ: 120 44, IČO: 60193697, která se bude konat v pátek 15. 6. 2018 od 10.00 hod. v sídle společnosti v zasedací místnosti na adrese Lípová 15, Praha 2