VÚPS a.s. > Aktuality

Ludolph či Archimedes a pivo

Ludolfovo číslo (někdy zvané Archimédova konstanta)  π, které zpopularizoval zejména matematik Euler, zná snad každý školák, který se učil vypočítat obvod či obsah kruhu.  A když se π do kruhu dostane, tak vznikne: což je verbálně  Pí v O , čili   pívo. A máme zde spojení matematiky (fyziky) s naším národním nápojem, které se odrazilo ve spolupráci […]

Volná místa ve VÚPS v Praze

čtvrtprovozní 50l varna

Volné místo:  operátor ve výzkumném pivovaru. Přijmeme do Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského a.s.  pro pracoviště v Praze – Pivovarský ústav, Lípová 15, Praha2 – operátora/operátorku (SŠ) do výzkumného pivovaru. Nástup možný ihned. Více podrobností:  oddíl Stáže, volná místa

Výzva čtenářům – Nápoje a pokrmy, součást kulturního dědictví

  Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., a redakce časopisu Kvasný průmysl se obracejí na své čtenáře s výzvou o příspěvek do sbírky starých rodinných a regionálních receptů, případně starých kuchařek. Každý, kdo zná nějaký starý recept na nápoj či pokrm, nebo o něm někde četl či se s ním setkal, může přispět k rozšíření poznání naší historie, […]

Senzorické semináře, zkoušky – termíny

Termíny senzorických seminářů a zkoušek Platné vyhlášené termíny konání senzorických seminářů a zkoušek na VÚPS v Pivovarském ústavu v Praze 2, Lipová15. Termíny jsou postupně doplňovány a aktualizovány.)  akce     rok 2018 – termín stav Senzorický seminář I                                                      […]

Falsifikát „Certifikát VÚPS pro Čínu“

Falešný Certifikat VUPS

Upozornění: na trhu se objevil zfalšovaný „Certifikát pro Čínu“, který byl  neoprávněně vystaven  jménem Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s. Prohlášení Analytické zkušební laboratoře VÚPS, a.s. v Praze: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. (VÚPS,a.s.)  upozorňuje své obchodní partnery, že se na trhu objevil falzifikát certifikátu obsahující  potvrzení o bezpečnosti potravin, který byl vystaven jménem Výzkumného […]

Nový běh rekvalifikačního kurzu – přihlášky

Absolvent rekvalifikačního kurzu s diplomem

Další běh rekvalifikačního kurzu Pivovarnické a sladovnické práce bude zahájen 1. října 2018 Přihlášky je možné zasílat průběžně do naplnění kurzu. Vstupní předpoklady:  ukončené střední vzdělání, platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství, minimální věk 18 let Místo výuky: Praha nebo Brno (dle zájmu uchazečů) Forma vzdělávání: prezenční – účast na kurzu musí být min. 80% […]

Rekvalifikační kurz III – ukončení

absolventi kurzu s pedagogy a pracovníky VÚPS

Rekvalifikační kurz Pivovarnické a sladovnické práce, který probíhal od podzimu 2017 byl ukončen závěrečnými zkouškami. Při následném slavnostním vyřazení na Výzkumném ústavu pivovarském a sladařském dostali úspěšní absolventi osvědčení o odborné způsobilosti  k řemeslné živnosti „Pivovarnictví a sladovnictví“.            

Probíhající rekvalifikační kurz

Již IV. běh rekvalifikačního kurzu  Pivovarnické a sladovnické práce, byl zahájem 1. března  2018   (následovat bude V. běh  s datem zahájení 1. října 2018). Výuka se děje v mikrobiologických a analytických laboratořích VÚPS, školících prostorech Výzkumného senzorického centra, čtvrtprovozních  a poloprovozních pivovarech VÚPS.  Lektory jsou pracovníci VÚPS a pracovníci z pivovarsko – sladařské praxe. Další informace jsou na samostatné stránce „Rekvalifikační kurz“ (v […]

Školení a semináře mikrobiologického oddělení VÚPS

     Mikrobiologické oddělení VÚPS pořádá odborné semináře a školení pracovníků provozních mikrobiologických laboratoří. Školení je možné realizovat v zasedací místnosti VÚPS v Praze nebo v Brně, nebo po dohodě ve vhodných prostorech objednatele. Semináře jsou realizovány na 3 úrovních, dle požadavků zákazníka je lze kombinovat nebo rozšiřovat.   Bližší podrobnosti naleznete oddíle Vzdělávání, školení. Informace - vedoucí mikrobiologického oddělení […]

Členství VÚPS v České membránové platformě

Moderní průmyslové technologie stále více využívají membránových procesů jak pro úpravu a zpracování výchozích surovin, tak pro výrobu finálního produktu samotného. Vzhledem k důležitosti aplikací zejména v pivovarském a nápojovém průmyslu se VÚPS stal členem  České membránové platformy, která sdružuje odborníky a významné instituce zaměřené na výzkum, vývoj, inovace a aplikace membránových procesů.