Pivní speciál roku 2018

devátý ročník soutěže speciálních a neobvyklých piv vyrobených komerčními pivovary v České republice CEREVISIA SPECIALIS – PIVNÍ SPECIÁL ROKU zahajuje.

 Soutěžit se bude v tradičních kategoriích, jako jsou světlá speciální piva (13,0 a více % EPM), dále polotmavá a tmavá speciální piva (13,0 a více % EPM, barva 20 j. EBC) a vyšší a v kategorii neobvyklá piva. Tímto pojmem se rozumí např. pšeničná piva, míchaná piva (beercoolery), ochucená piva vyráběná v našich podmínkách neobvyklou technologií, míchané nápoje na bázi nealkoholického piva.

Vyhlašovatelem soutěže je společnost PORT spol. s r. o., odborným garantem je VÚPS, a.s.

Podrobnosti o soutěži u vyhlašovatele soutěže PORT spol. s r. o.

 

Účastníci soutěže

  • Podmínkou pro účast pivovaru v soutěži je podání řádné přihlášky a zaplacení soutěžního poplatku
  • Pivovarské podniky přihlašují svá piva do soutěže podle stanovených kategorií na základě svého svobodného rozhodnutí u  VÚPS na adrese:  VÚPS a.s., Lípová 15, 120 44 Praha 2. Všechna piva lze přihlásit jedním formulářem, podmínkou přijetí je jeho úplné a řádné vyplnění.
  • Uzávěrka přihlášek je 19. září 2018. Vzorky přihlášené po tomto termínu nemusí být do soutěže zařazeny. Rozhodné je datum poštovního razítka na zásilce.
  • Soutěžní poplatek činí 2000, – Kč (+ DPH) za první, a 1700,- Kč (+ DPH) za každý další vzorek z jednoho pivovaru bez ohledu na kategorii. Registrační poplatek musí být uhrazen nejpozději do  30. září 2018.
  • Dodání vzorků. Vzorky určené pro soutěž dodá přihlašovatel do VÚPS nejpozději do 30. září 2018, a to v množství 10 kusů 0,5l lahví (plechovek) pro každý vzorek (nebo odpovídající množství v obalech jiného objemu). Musí se jednat o vzorky opatřené řádnými etiketami určené pro obchodní síť.