Absolvent rekvalifikačního kurzu s diplomem

Nový běh rekvalifikačního kurzu – přihlášky

Další běh rekvalifikačního kurzu Pivovarnické a sladovnické práce bude zahájen 1. října 2018

Přihlášky je možné zasílat průběžně do naplnění kurzu.

Vstupní předpokladyukončené střední vzdělání, platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství, minimální věk 18 let

Místo výuky: Praha nebo Brno (dle zájmu uchazečů)

Forma vzdělávání: prezenční – účast na kurzu musí být min. 80%

Metoda výuky: přednáška, procvičování, praxe 

Cena: 70 000,- Kč (DPH = 0)

Kurz bude probíhat v rozsahu 121 hodin teoretické výuky a 180 hodin praktické výuky do konce března. Výuka probíhá v mikrobiologických a analytických laboratořích VÚPS, školících prostorech Výzkumného senzorického centra, čtvrtprovozních  a poloprovozních pivovarech. Součástí kurzu jsou zkoušky pro certifikát „Vybraný posuzovatel pro senzorickou analýzu piva“ a závěrečné teoretické a praktické zkoušky ze získaných znalostí a dovedností v okruhu Technologie sladu, Technologie piva a Laboratorní kontrola.

Lektory jsou zaměstnanci VÚPS a pracovníci z pivovarsko – sladařské praxe.

Další informace jsou na www.beerresearch.cz na samostatné stránce „Rekvalifikační kurzy“.

Odborným garantem kurzu je Ing. Jaromír Fiala, Ph.D., fiala@nullbeerresearch.cz