Den otevřených dveří na MZe

19. května 2018 – proběhne Den otevřených dveří Ministerstva zemědělství ČR, který je spojený s připomínkou historických událostí první republiky. Při této příležitosti bude na MZe  prezentovat svou činnost i VÚPS.

Rok 2018 znamená pro Ministerstvo zemědělství připomenutí důležité historické události a to 90. výročí položení základního kamene budovy ministerstva. Základní kámen položil tehdejší ministr Otakar Srdínko dne 18. května 1928.

Akce je určena pro širokou veřejnost. Návštěvníkům bude umožněna komentovaná prohlídka budovy Ministerstva zemědělství, ať už bývalého reprezentativního bytu ministra, tak jeho současné pracovny, jednacích sálů a dalších prostor zpřístupněné budovy. Součástí dne otevřených dveří bude také prohlídka historických expozic Národního zemědělského muzea, ochutnávka kvalitních potravin oceněných prestižními značkami KLASA a Regionální potravina a bohatý program pro děti.

Vstup na akci bude zdarma.

Více informací na: https://www.facebook.com/events/179936445965564/