Řádná valná hromada VÚPS. a.s.

Řádná valná hromada akciové společnosti Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. se bude konat v pátek 15. 6. 2018 od 10.00 hod. v sídle společnosti v zasedací místnosti na adrese Lípová 15, Praha.

Pozvánka na valnou hromadu s body jednání a návrhem usnesení je v Dokumentech ke stažení.