Konference MELPRO 2018

Česká membránová platforma, z.s. ve spolupráci se společností AMCA s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na 4. ročník mezinárodní konference MELPRO 2018, která se bude konat 13. – 16. května 2018 v Praze, v hotelu International. Konference je zaměřena na využití membránových a elektromembránových procesů v průmyslových odvětvích a aplikacích. Odborný program konference bude v letošním roce rozšířen o čtyři panelové diskuse, moderované odborníky na danou oblast a diskuzi s nimi povedou také zástupci průmyslové a akademické sféry.

Z hlediska pivovarnického průmyslu se membránové technologie používají při přípravě vody k výrobě piva, zpracování alkalických odpadních vod z čištění lahví a v experimentální fázi je dealkoholizace piva pomocí membrán.

Témata panelových diskusí a jejich moderátoři
Biomedical applications – Lidietta Giorno (Itálie)
Gas separation – Pavel Izák (Česká republika)
Dairy & Ingredients – Marcin Skrzypek (Polsko)
Zero Liquid Discharge – Enrico Drioli (Itálie)

Plenární přednášející
Benny D. FREEMAN (The University of Texas at Austin; USA)
Lidietta GIORNO (Institute on Membrane Technology, Rende; Italy)
Kew Ho LEE (Korea Research Institute of Chemical Technology; Korea)
Kang LI (Imperial College London; Great Britain)
Yong WANG (Nanjing Tech University, Nanjing; China)

Registrujte se na konferenci a přijďte se dozvědět aktuální informace o současných trendech využití membránových procesů, a jaké je předpokládané budoucí zaměření výzkumu a vývoje.
Konečný termín pro zasílání abstraktů je 4. března 2018.

Podrobnější informace o vědeckém i sociálním programu konference najdete na webových stránkách www.melpro.cz

Melpro - 2018